Dzienny Dom Pomocy

Zapytanie ofertowe- świadczenie usług teleopieki

3 grudnia 2019

ZAPYTANIE OFERTOWE

NA ŚWIADCZENIE USŁUGI TELEOPIEKI w 2020 roku

w ramach projektu  „Zwiększenie dostępności i jakości oferty pomocy dla osób starszych poprzez rozwój działań oraz adaptację i dostosowanie infrastruktury Dziennego Domu Pomocy w Oświęcimiu.” nr  RPMP.09.02.03-IP.01-12044/16

 

 

 

Wybór Wykonawcy:

Dzienny Dom Pomocy w Oświęcimiu informuje, iż w wyniku prowadzonego postępowania została wybrana firma: TDL Med Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Załączniki