Osoby Starsze

Sekcja Opieki Nad Osobami Starszymi

14 lipca 2018

Sekcja Opieki nad Osobami Starszymi zapewnia dzienne wsparcie i aktywizację osób starszych z terenu miasta Oświęcim , w tym niepełnosprawnych, których minimalny wiek wynosi 60 lat.

Terapeuci zajęciowi i opiekunowie realizują zadania związane z opieką I aktywizacją osób starszych polegające na:

 • świadczeniu usług opiekuńczo-bytowych: organizacja dziennego pobytu, usługi pielęgniarskie
 • zapewnieniu pomocy socjalnej, poradnictwa i wsparcia psychologicznego
 • organizacji zajęć wspomagających aktywność seniorów (zajęcia muzyczne, plastyczne, komputerowe, kulinarne, treningi pamięci, prelekcje, zajęcia relaksacyjne, warsztaty teatralne, zajęcia kosmetyczne, gry i zabawy ruchowe, rehabilitacje ruchową na sali oraz na siłowni zewnętrznej na świeżym powietrzu)
 • organizacji spotkań i zabaw kulturalno-rekreacyjnych (zabawy karnawałowe, mikołajki, spotkania świąteczne, Wielki Bal Seniorów, wycieczki, pikniki, turnieje, gry)

W trakcie pobytu osoby starsze mają zapewnione 2 posiłki dziennie: śniadanie i obiad, uwzględniające obowiązujace normy żywieniowe.

Uczestnicy Sekcji OS mają możliwość korzystania z następujących pomieszczeń:

 • jadalni/ świetlicy
 • kuchni
 • sali telewizyjnej
 • sali do zajęć plastycznych
 • sali rehabilitacyjnej, w której znajduje się m. in. Uniwersalny Gabinet Usprawniania Leczniczego (UGUL)
 • pracowni komputerowej
 • łazienki
 • szatni

Uczestnicy mają również możliwość korzystania z ogrodu przynależącego do placówki, wyposażonego m.in. w siłownię zewnętrzną przystosowaną dla potrzeb osób starszych.

Sekcja czynna jest w dni robocze, od poniedziałku do piatku w godz. od 6.30 do 15.30.