Opieka w domu

Program Opieka 75+

16 czerwca 2019

 

 

Celem programu jest wsparcie samorządów w poprawie dostępności do  usług opiekuńczych.

Zakłada się, że wsparciem w ramach programu zostanie objętych 68 osób.

Osoby wymagające wsparcia w postaci usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania winny zgłosić taką potrzebę do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oświęcimiu.

 

______________________________________________________________________

Miasto Oświęcim realizuje usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania  w ramach Program Opieka 75+2020, dofinansowanego ze środków budżetu państwa, otrzymanych od Wojewody Małopolskiego.

Wysokość dotacji wynosi 52 426,00zł.

Całkowita wartość realizacji programu  wynosi 104 852,00 zł.

Osoby wymagające wsparcia w postaci usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania

winny zgłosić taką potrzebę do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oświęcimiu.

 

_____________________________________________________________________

Miasto Oświęcim realizuje usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania  w ramach Program Opieka 75+2019, dofinansowanego ze środków budżetu państwa, otrzymanych od Wojewody Małopolskiego.

Wysokość dotacji  wynosi 22 230,00zł.

Całkowita wartość realizacji programu  wynosi 44 460,00 zł.

Osoby wymagające wsparcia w postaci usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania winny zgłosić taką potrzebę do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oświęcimiu.