Opieka w domu

Program Opieka 75+

16 lipca 2018

 

Miasto Oświęcim otrzymało dotację celową w wysokości 100 800,00zł. ze środków budżetu państwa

w ramach programu „Opieka 75+” 2021 na dofinansowanie do organizowania i świadczenia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób w wieku 75 lat i więcej.

Celem programu jest wsparcie samorządów w poprawie dostępności do w/w usług.

Całkowity koszt zadania w roku 2021 wynosi 201 600,00zł.