Osoby Starsze

Odpłatności – sekcja Osoby Starsze

16 lipca 2018
  1. Pobyt osoby starszej w Sekcji OS jest płatny, a odpłatność uzależniona jest od uzyskiwanego dochodu w rodzinie.
  2. Odpłatność składa się z indywidualnie ustalonej w decyzji opłaty stałej oraz opłaty za posiłki, którą określa Dyrektor DDP.
  3. Odpłatność za pobyt należy na rachunek bankowy Dziennego Domu Pomocy w Oświęcimiu do 20-go każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.

BANK SPÓŁDZIELCZY W ZATORZE O/ OŚWIĘCIM

89 8136 0000 0031 0040 2000 0030

TABELA ODPŁATNOŚCI ZA POBYT OSOBY STARSZEJ  W DZIALE WSPARCIA DZIENNEGO – W ZAŁĄCZNIKU

Aktualna stawka żywieniowa: 14,00 zł.(śniadanie + obiad) / dzień pobytu osoby starszej

Załączniki