Dzienny Dom Pomocy

Organizacja

14 lipca 2018

Dzienny Dom Pomocy w Oświęcimiu jest czynny od poniedziałku do piątku, w dni robocze,

w godz. 6.45- 15.45.

Sekretariat jest czynny w godz. 7.00 – 15.00

I. Struktura organizacyjna Dziennego Domu Pomocy  w Oświęcimiu:

Dyrektor
: Agata Lorek

Główny księgowy: Lidia Fijał

1.Dział Wsparcia Dziennego dla Osób Starszych (OS)

Sekcja Osób Aktywnych (OA)

Sekcja Osób z Demencją (OD)

Sekcja Opieki nad Chorymi w Domu (CD)

Kierownik Działu: Marzena Bartuś

Koordynator usług opiekuńczych: Barbara Krzemień

2. Dział Kadr i Administracji (KA):
Kierownik Działu: Małgorzata Lalik

II. Dział Wsparcia Dziennego dla Osób Starszych (OS)

Dział Os (Sekcja OA i OD) przeznaczony jest dla osób starszych, w tym niepełnosprawnych.

Limit miejsc w Dziale OS wynosi 65 uczestników w Sekcji OA oraz 25 uczestników w Sekcji OD.

Pobyt wraz z zakresem usług w Dziale (Sekcja OA i OD) przyznawany jest w wymiarze 5 dni w tygodniu.

Zadaniem Działu OS (Sekcja OA i OD) jest zapewnienie wsparcia i opieki osobom starszym polegające  w szczególności na:

 1. przeciwdziałaniu samotności osób starszych,
 2. organizacji i aktywizacji życia,
 3. zaspokajaniu potrzeb rekreacyjno-kulturalnych,
 4. organizacji zajęć w ramach terapii zajęciowej, służących utrzymaniu sprawności psychofizycznej,
 5. działalności rehabilitacyjnej
 6. podstawowych świadczeniach opiekuńczych;
 7. konsultacjach, doradztwu i wsparciu dla rodzin osób starszych,
 8. współpracy z innymi instytucjami, organizacjami działającymi na rzecz ludzi starszych oraz środowiskiem lokalnym.

Personel Działu OS (Sekcja OA i OD) stanowią:

 1. terapeuci/instruktorzy terapii zajęciowej
 2. opiekunowie medyczni
 3. opiekunowie
 4. rehabilitanci
 5. psycholog

oraz wspomagająco muzykoterapeuta, choreoterapeuta, dogoterapeuta, pielęgniarka, lekarze specjaliści w dziedzinie psychiatrii, geriatrii,neurologii.

Sekcja Opieki nad Chorymi w Domu (CD)

Sekcja Opieki nad nad Chorymi w Domu świadczy usługi dla starszych, chorych i niepełnosprawnych mieszkańców miasta Oświęcim.

Zadaniem Sekcji Opieki nad Chorymi w Domu jest świadczenie usług opiekuńczych i  specjalistycznych w  miejscu zamieszkania,polegające w szczególności na:

 1. wykonywaniu podstawowych czynności pielęgnacyjnych i opiekuńczych
 2. pomocy w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych i utrzymaniu higieny osobistej,
 3. wykonywaniu czynności gospodarczych w miejscu zamieszkania,
 4. świadczeniu usług z zakresu rehabilitacji fizycznej,

Personel Sekcji CD stanowią opiekunki środowiskowe/opiekunowie medyczni/opiekunki.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze rehabilitacyjne w miejscu zamieszkania wykonuje fizjoterapeuta.