Opieka w domu

Odpłatności – Opieka nad chorymi w domu

19 lipca 2018
  1. Usługi opiekuńcze są płatne, a odpłatność uzależniona jest od uzyskiwanego dochodu oraz faktu, czy klient jest osobą samotną czy zamieszkuje z rodziną.
  2. Indywidualną wysokość odpłatności określa decyzja przyznająca pomoc w formie usług.
  3. Odpłatność naliczana jest za faktyczną liczbę godzin świadczonych w danym miejscu ustaloną na podstawie prowadzonej dokumentacji.
  4. Odpłatność za świadczone usługi należy uiszczać u kierownika sekcji w wyznaczonych terminach lub na rachunek bankowy Dziennego Domu Pomocy w Oświęcimiu do 20-go każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.

BANK SPÓŁDZIELCZY W ZATORZE O/ OŚWIĘCIM

89 8136 0000 0031 0040 2000 0030

TABELA ODPŁATNOŚCI ZA USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE

LP. Kryterium dochodowe Dochód na osobę w rodzinie Dochód na osobę samotną Godzina za usługi opiekuńcze Godzina za usługi specjalistyczne
1 Do 100 % k.doch. Do 456,00 zł. Do 542,00 zł. bezpłatnie bezpłatnie
2 > 100 % ≤ 130 % k.doch. Od 457,00 zł. – 593,00 zł. Od 543,00 zł. – 705,00 zł. 0,75 zł. 1,40 zł.
3 > 130 % ≤ 170 % k.doch. Od 594,00 zł. – 775,00 zł. Od 706,00 zł. – 921,00 zł. 1,40 zł. 2,00 zł.
4 > 170 % ≤ 220 % k.doch. Od 776,00 zł. – 1.003,00 zł. Od 922,00 zł. – 1.192,00 zł. 2,20 zł. 3,80 zł.
5 > 220 % ≤ 260 % k.doch. Od 1.004,00 zł. – 1.186,00 zł. Od 1.193,00 zł. – 1.409,00 zł. 3,40 zł. 5,60 zł.
6 > 260 % ≤ 310 % k.doch. Od 1.187,00 zł. – 1.414,00 zł. Od 1.410,00 zł. – 1.680,00 zł. 4,80 zł. 8,00 zł.
7 > 310 % ≤ 350 % k.doch. Od 1.415,00 zł. – 1.596,00 zł. Od 1.681,00 zł. – 1.897,00 zł. 8,00 zł. 12,50 zł.
8 > 350 % ≤ 400 % k.doch. Od 1.597,00 zł. – 1.824,00 zł. Od 1.898,00 zł. – 2.168,00 zł. 14,00 zł. 18,00 zł.
9 > 400 % ≤ 450 % k.doch. Od 1.825,00 zł. – 2.052,00 zł. Od 2.169,00 zł. – 2.439,00 zł. 18,00 zł. 22,00 zł.
10 > 450 % k.doch. Powyżej 2.053,00 zł. Powyżej 2.440,00 zł. 22,00 zł. 26,00 zł.