Dzienny Dom Pomocy

O ośrodku

14 lipca 2018

Dzienny Dom Pomocy ( DDP) jest jednostką organizacyjną miasta Oświęcim.

DDP jest ośrodkiem wsparcia dziennego o charakterze lokalnym, realizuje zadania własne miasta Oświęcim w zakresie:

  • zapewnienia wsparcia i opieki osobom starszym
  • świadczenia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania

Naszą misją jest świadczenie usług o jak najwyższym standardzie i udzielanie wsparcia potrzebującym mieszkańcom naszego miasta.

Nasza oferta skierowana jest do osób starszych, zamieszkałych na terenie miasta, osób chorych i niepełnosprawnych, w tym cierpiących na demencję.