Dla Małych Dzieci
Pobyt w ośrodku

Sekcja Opieki nad Małymi Dziećmi świadczy opiekę nad 58 dziećmi z terenu miasta Oświęcim od 4 miesiąca do 3 roku życia.

Sekcja współpracuje również z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w zakresie działań logopedycznych i psychologicznych.

W trakcie pobytu dzieci mają zapewnione 4 posiłki dziennie: śniadanie, II śniadanie, obiad, podwieczorek, uwzględniające obowiązujace normy żywieniowe. Więcej

Dla Osób Starszych
Pobyt w ośrodku

Sekcja Opieki nad Osobami Starszymi zapewnia dzienne wsparcie i aktywizację osób starszych z terenu miasta Oświęcim , w tym niepełnosprawnych, których minimalny wiek wynosi dla kobiet- 60 lat, dla mężczyzn -65 lat.

W trakcie pobytu osoby starsze mają zapewnione 2 posiłki dziennie: śniadanie i obiad, uwzględniające obowiązujace normy żywieniowe. Więcej

Usługi Opiekuńcze i Specjalistyczne
W miejscu zamieszkania

Sekcja Opieki nad Chorymi w Domu świadczy usługi opiekuńcze samotnym osobom chorym, starszym i niepełnosprawnym wymagającym pomocy innych osób, w miejscu ich zamieszkania. Usługi świadczone są również osobom zamieszkującym z rodziną, która nie jest w stanie zapewnić im pomocy z uwagi na wykonywanie pracy zarobkowej, wiek, chorobę. Więcej

Wieści z DDP

IDZIEMY NA URLOP :)

To już ostatni tydzień przed WIELKIM URLOPEM 🙂 Powoli się do tego wakacyjnego czasu przygotowaliśmy. Seniorzy otrzymali dyplomy za aktywność na rehabilitacji oraz za udział w dogoterapii. Opiekunki przeprowadziły prelekcje na temat bezpieczeństwa podczas wyjazdów oraz mówiły o tym jak zabezpieczyć mieszkanie kiedy będziemy poza nim. Posprzątaliśmy szafki, spakowaliśmy swoje rzeczy i ruszamy w świat 😉 Każdy zasłużył na odpoczynek. Do zobaczenia za dwa tygodnie 😉

więcej

SENIOR KONSUMENT

W dzisiejszych czasach seniorzy na każdym kroku narażeni są na oszustwa związane z kupnem i sprzedażą. Z uwagi na swoją łatwowierność i naiwność wynikającą głównie z niewiedzy, często ulegają reklamie i chwytom marketingowym. W minionym tygodniu spotkaliśmy się w grupach, aby zapoznać się z: tajemniczymi symbolami na towarach (opakowanie, data ważności, znak CE i inne, kod kreskowy, oznaczenie konserwantów E), zastanawialiśmy się, czy wierzyć reklamie oraz co i kto pomaga konsumentom (rzecznik praw konsumenta, paragon, reklamacja, naprawa, wymiana). Wierzymy, że zdobyta wiedza, uchroni skutecznie naszych seniorów przed potencjalnymi oszustami.

więcej

TYDZIEŃ ALOHA

Czerwiec rozpoczęliśmy w klimacie hawajskim. Wykonywaliśmy kwiatowe, kolorowe naszyjniki. Tańczyliśmy w rytmie „waka waka”. Marzyliśmy o bajecznych Hawajach podczas wirtualnego spaceru, który odbyliśmy na zajęciach z videoterapii. Dodatkową atrakcją był wyjazd grupy taneczno – teatralnej DeDePe do Wygiełzowa na Przegląd Artystyczny w ramach Festiwalu „Domek Artystów Wszelakich”, gdzie zaprezentowali swoje umiejętności taneczne. Wszystko to sprawiło, że wprowadziliśmy się w nastrój iście letni – Aloha:-)

więcej

Stowarzyszenie Pokolenia

Stowarzyszenie Pokolenia

Stowarzyszenie „Pokolenia” założone zostało w 2005 roku. Głównym zadaniem naszej organizacji jest wspieranie zadań realizowanych przez Dzienny Dom Pomocy w Oświęcimiu, czyli ośrodek wsparcia działający na rzecz osób starszych i małych dzieci. Cele jakie postawiło sobie Stowarzyszenie w Statucie ukierunkowane są na wspólne dobro społeczności lokalnej. Nasza działalność opiera się na kontakcie ze środowiskiem i w tym zakresie szukamy różnorodnych form współpracy, między innym poprzez międzypokoleniową integrację osób starszych z młodszymi pokoleniami. Ludzi starszych i osoby niepełnosprawne staramy się angażować w życie społeczne miasta, propagujemy i rozwijamy działania, sprzyjające poszanowaniu osób w podeszłym wieku, w tym również osób niepełnosprawnych. Więcej...

„Zwiększenie dostępności i jakości oferty pomocy dla osób starszych poprzez rozwój działań oraz adaptację i dostosowanie infrastruktury Dziennego Domu Pomocy w Oświęcimiu”

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020

EU Banner