Dla Osób Starszych
Pobyt w ośrodku

Sekcja Opieki nad Osobami Starszymi zapewnia dzienne wsparcie i aktywizację osób starszych z terenu miasta Oświęcim , w tym niepełnosprawnych, których minimalny wiek wynosi dla kobiet- 60 lat, dla mężczyzn -65 lat.

W trakcie pobytu osoby starsze mają zapewnione 2 posiłki dziennie: śniadanie i obiad, uwzględniające obowiązujace normy żywieniowe. Więcej

Usługi Opiekuńcze i Specjalistyczne
W miejscu zamieszkania

Sekcja Opieki nad Chorymi w Domu świadczy usługi opiekuńcze samotnym osobom chorym, starszym i niepełnosprawnym wymagającym pomocy innych osób, w miejscu ich zamieszkania. Usługi świadczone są również osobom zamieszkującym z rodziną, która nie jest w stanie zapewnić im pomocy z uwagi na wykonywanie pracy zarobkowej, wiek, chorobę. Więcej

Wieści z DDP

PIŁKA W ROLI GŁÓWNEJ

W ostatnich tygodniach Europa kręci się wokół piłki. Mistrzostwa Europy w piłce nożnej dobiegają końca. Czekając na Wielki Finał rozegraliśmy towarzyskie mecz Hiszpania -Anglia, który zakończył się na jednej sekcji – OD wynikiem 1 :1, a na drugiej – OA, zwycięstwem Anglii.  Co przyniesie niedzielny finał, czas pokaże Zabawy i emocji było co nie miara. W ramach filmoterapii prześledziliśmy historię polskiej piłki nożnej oraz poznaliśmy bliżej osobę naszego rodzimego piłkarza, Kuby Błaszczykowskiego. Podczas arteterapii powstały: plakat podsumowujący Euro 2024, piłkarskie trofea oraz piłki-gniotki z ryżu i balonów. Na terapii kulinarnej…

więcej

TERAPIA OGRODEM

W tym tygodniu królowała u nas ogrodoterapia.Kontakt z naturą ma wiele korzyści: zmniejsza stres i napięcia , zwiększa pewność siebie, dodaje optymizmu i w cudowny sposób regeneruje nasze zdrowie. Nasi Seniorzy na co dzień mają możliwość korzystania z ogrodu pełnego magii barw, śpiewu ptaków i darów natury , co umożliwia polisensoryczne poznawania świata. Wspólnymi siłami, z uśmiechem na ustach i wśród wesołych pogawędek, wykonywaliśmy prace ogrodowe, a także zadbaliśmy o nasze kwiaty domowe. Podczas arteterapii wykonaliśmy kolorową mandalę z darów natury oraz froraż ogrodowy z kompozycją dostępnych z ogrodu kwiatów…

więcej

PRZYWITANIE LATA

Lato zawitało w DDP pełną parą dzięki temu większość zajęć odbywała się w naszym ogrodzie. Dla ochłody przyrządziliśmy pyszną lemoniadę i bezalkoholowe Mohito. Wspolnie z pracownikami MBP przywitaliśmy lato pracując intelektualnie na tarasie biblioteki Wybraliśmy się także na lody do pobliskiej lodziarni. W ramach arteterapii powstały piękne dmuchawce a także słowiańskie laleczki z darów natury. Treningi pamięci, gry stolikowe a także pogadanki na temat diety latem odbywały się w cieniu naszej altany i markiz. Zajęcia ruchowe umiliły nam czas, odbył się nawet mecz siatkówki. W ramach hortikuloterapii zasadziliśmy nowe kwiaty…

więcej

Stowarzyszenie Pokolenia

Stowarzyszenie Pokolenia

Stowarzyszenie „Pokolenia” założone zostało w 2005 roku. Głównym zadaniem naszej organizacji jest wspieranie zadań realizowanych przez Dzienny Dom Pomocy w Oświęcimiu, czyli ośrodek wsparcia działający na rzecz osób starszych i małych dzieci. Cele jakie postawiło sobie Stowarzyszenie w Statucie ukierunkowane są na wspólne dobro społeczności lokalnej. Nasza działalność opiera się na kontakcie ze środowiskiem i w tym zakresie szukamy różnorodnych form współpracy, między innym poprzez międzypokoleniową integrację osób starszych z młodszymi pokoleniami. Ludzi starszych i osoby niepełnosprawne staramy się angażować w życie społeczne miasta, propagujemy i rozwijamy działania, sprzyjające poszanowaniu osób w podeszłym wieku, w tym również osób niepełnosprawnych. Więcej...

„Zwiększenie dostępności i jakości oferty pomocy dla osób starszych poprzez rozwój działań oraz adaptację i dostosowanie infrastruktury Dziennego Domu Pomocy w Oświęcimiu”

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020

EU Banner