Dla Małych Dzieci
Pobyt w ośrodku

Sekcja Opieki nad Małymi Dziećmi świadczy opiekę nad 58 dziećmi z terenu miasta Oświęcim od 4 miesiąca do 3 roku życia.

Sekcja współpracuje również z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w zakresie działań logopedycznych i psychologicznych.

W trakcie pobytu dzieci mają zapewnione 4 posiłki dziennie: śniadanie, II śniadanie, obiad, podwieczorek, uwzględniające obowiązujace normy żywieniowe. Więcej

Dla Osób Starszych
Pobyt w ośrodku

Sekcja Opieki nad Osobami Starszymi zapewnia dzienne wsparcie i aktywizację osób starszych z terenu miasta Oświęcim , w tym niepełnosprawnych, których minimalny wiek wynosi dla kobiet- 60 lat, dla mężczyzn -65 lat.

W trakcie pobytu osoby starsze mają zapewnione 2 posiłki dziennie: śniadanie i obiad, uwzględniające obowiązujace normy żywieniowe. Więcej

Usługi Opiekuńcze i Specjalistyczne
W miejscu zamieszkania

Sekcja Opieki nad Chorymi w Domu świadczy usługi opiekuńcze samotnym osobom chorym, starszym i niepełnosprawnym wymagającym pomocy innych osób, w miejscu ich zamieszkania. Usługi świadczone są również osobom zamieszkującym z rodziną, która nie jest w stanie zapewnić im pomocy z uwagi na wykonywanie pracy zarobkowej, wiek, chorobę. Więcej

Wieści z DDP

JEDZIEMY NA WAKACJE

„Jak zwykle co roku o tej samej porze z walizką zjawiło się lato na dworze…” Upały, odwiedzające nas w ciągu ostatnich tygodni, zachęciły naszych milusińskich do rozpoczęcia wakacyjnych przygotowań. Wszystkie maluchy wsiadły do pociągu i ruszyły w podróż po Polsce. Na pierwszej stacji wysiadły w górach, przygotowały plecak do pieszej wyprawy i stworzyły pocztówkę z górskim pejzażem. Z gór nasze pociechy pojechały wprost nad Bałtyk, gdzie wylegiwały się na plaży opalając brzuszki. Wszystkim zabawom towarzyszyły dziecięce, wakacyjne przeboje. W ramach zajęć plastycznych dzieci wykonały indywidualne, pocztówki z wakacji.

więcej

BEZPIECZEŃSTWO NA DRODZE

W mijającym tygodniu nasi podopieczni poznawali zasady poruszania się po drodze i przejściu dla pieszych. Dzieci uczyły się, jak bezpiecznie przechodzić przez pasy oraz poznały znaki drogowe związane z ruchem pieszym. W rytm piosenek „ Czerwone na górze, zielone na dole…” wszystkie maluchy uczyły się rozpoznawać kolory sygnalizacji świetlnej a podczas zajęć z edukacji plastycznej każdy wykonał swoje własne „światła”.

więcej

PRACOWITE PSZCZÓŁKI

Pszczółka Maja sobie latała i do żłobka zawitała, ku radości dzieci miodkiem poczęstowała. Żłobkowicze poznawali fascynujący świat pszczół , ich zwyczaje oraz jak ważną rolę pełnią w przyrodzie. Dzieci wcieliły się w pracowite pszczółki i tak jak one zbierały kwiatowy pyłek , by zapełnić plastry miody w ulu. Do rytmu znanej piosenki nasze maluchy odtańczyły „Taniec Mai”. W ramach zajęć plastycznych dzieci  pokolorowały pszczele domki, przykleiły pszczółki oraz plastry miodu .

więcej

Stowarzyszenie Pokolenia

Stowarzyszenie Pokolenia

Stowarzyszenie „Pokolenia” założone zostało w 2005 roku. Głównym zadaniem naszej organizacji jest wspieranie zadań realizowanych przez Dzienny Dom Pomocy w Oświęcimiu, czyli ośrodek wsparcia działający na rzecz osób starszych i małych dzieci. Cele jakie postawiło sobie Stowarzyszenie w Statucie ukierunkowane są na wspólne dobro społeczności lokalnej. Nasza działalność opiera się na kontakcie ze środowiskiem i w tym zakresie szukamy różnorodnych form współpracy, między innym poprzez międzypokoleniową integrację osób starszych z młodszymi pokoleniami. Ludzi starszych i osoby niepełnosprawne staramy się angażować w życie społeczne miasta, propagujemy i rozwijamy działania, sprzyjające poszanowaniu osób w podeszłym wieku, w tym również osób niepełnosprawnych. Więcej...

„Zwiększenie dostępności i jakości oferty pomocy dla osób starszych poprzez rozwój działań oraz adaptację i dostosowanie infrastruktury Dziennego Domu Pomocy w Oświęcimiu”

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020

EU Banner