Dla Osób Starszych
Pobyt w ośrodku

Sekcja Opieki nad Osobami Starszymi zapewnia dzienne wsparcie i aktywizację osób starszych z terenu miasta Oświęcim , w tym niepełnosprawnych, których minimalny wiek wynosi dla kobiet- 60 lat, dla mężczyzn -65 lat.

W trakcie pobytu osoby starsze mają zapewnione 2 posiłki dziennie: śniadanie i obiad, uwzględniające obowiązujace normy żywieniowe. Więcej

Usługi Opiekuńcze i Specjalistyczne
W miejscu zamieszkania

Sekcja Opieki nad Chorymi w Domu świadczy usługi opiekuńcze samotnym osobom chorym, starszym i niepełnosprawnym wymagającym pomocy innych osób, w miejscu ich zamieszkania. Usługi świadczone są również osobom zamieszkującym z rodziną, która nie jest w stanie zapewnić im pomocy z uwagi na wykonywanie pracy zarobkowej, wiek, chorobę. Więcej

Wieści z DDP

TYDZIEŃ PISMA RĘCZNEGO

W minionym tygodniu mieliśmy przyjemność gościć 3 klasę z Szkoły Podstawowej Sportowej nr 8, która swoim występem postanowiła uczcić Święto Babci i Dziadka. Wspólnie uczestniczyliśmy w warsztatach kulinarnych gdzie piekliśmy muffinki oraz warsztatach twórczych gdzie dzieci zrobiły laurki, a seniorzy wykonali zakładki do książek. Udaliśmy się również do tej Szkoły gdzie kontynuowaliśmy świętowanie. W ramach arteterapii powstały zimowe obrazki gdzie podczas tworzenia ćwiczyliśmy motorykę małą lepiąc z plasteliny i robiąc z bibuły. A z okazji Dnia Pisma ręcznego powstały pióra…

więcej

DZIEŃ BABCI I DZIADKA

W tym tygodniu obchodziliśmy święto Dnia Babci i Dziadka. Z tego tytułu Naszych seniorów odwiedził Miejski Żłobek Nr 1 oraz uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej. Ponadto odbyło się wspolne kolędowanie z Uniwersytetem Trzeciego Wieku oraz Chórem „ Tonacja czwórki”. Odwiedziliśmy MBP gdzie na spotkaniu książka pt.” Dom” była piękna refleksja na temat rodziny, bliskości oraz oczywiście o tym jak ważni są dziadkowie. Nie zabrakło także zajęć plastycznych, na których zostały wydziergane rękawiczki i czapki zimowe. Powstał także kubek na zimowa herbatkę. Na zajęciach z choreoterapii seniorzy tańczyli w rytmach nowego układu…

więcej

ZIMOWE PEJZAŻE

W pierwszych dniach Nowego Roku z uśmiechem na twarzach i przymrużeniem oka spisaliśmy nasze postanowienia noworoczne. Byliśmy serdecznie przyjętymi gośćmi podczas kolędowania w Domu Pomocy Społecznej w Bobrku , a także uczestniczyliśmy w warsztatach w Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej, podczas których poznaliśmy postać Anioła Stróża z brzeszczańskiej apteki- Marię Bobrzecką. Przy ciepłej , rozgrzewającej herbatce i kakao zrobionej przez seniorów spędzaliśmy czas przy grach stolikowych. Zima była naszą muzą na zajęciach plastycznych i muzycznych.  …

więcej

Stowarzyszenie Pokolenia

Stowarzyszenie Pokolenia

Stowarzyszenie „Pokolenia” założone zostało w 2005 roku. Głównym zadaniem naszej organizacji jest wspieranie zadań realizowanych przez Dzienny Dom Pomocy w Oświęcimiu, czyli ośrodek wsparcia działający na rzecz osób starszych i małych dzieci. Cele jakie postawiło sobie Stowarzyszenie w Statucie ukierunkowane są na wspólne dobro społeczności lokalnej. Nasza działalność opiera się na kontakcie ze środowiskiem i w tym zakresie szukamy różnorodnych form współpracy, między innym poprzez międzypokoleniową integrację osób starszych z młodszymi pokoleniami. Ludzi starszych i osoby niepełnosprawne staramy się angażować w życie społeczne miasta, propagujemy i rozwijamy działania, sprzyjające poszanowaniu osób w podeszłym wieku, w tym również osób niepełnosprawnych. Więcej...

„Zwiększenie dostępności i jakości oferty pomocy dla osób starszych poprzez rozwój działań oraz adaptację i dostosowanie infrastruktury Dziennego Domu Pomocy w Oświęcimiu”

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020

EU Banner