Dla Osób Starszych
Pobyt w ośrodku

Sekcja Opieki nad Osobami Starszymi zapewnia dzienne wsparcie i aktywizację osób starszych z terenu miasta Oświęcim , w tym niepełnosprawnych, których minimalny wiek wynosi dla kobiet- 60 lat, dla mężczyzn -65 lat.

W trakcie pobytu osoby starsze mają zapewnione 2 posiłki dziennie: śniadanie i obiad, uwzględniające obowiązujace normy żywieniowe. Więcej

Usługi Opiekuńcze i Specjalistyczne
W miejscu zamieszkania

Sekcja Opieki nad Chorymi w Domu świadczy usługi opiekuńcze samotnym osobom chorym, starszym i niepełnosprawnym wymagającym pomocy innych osób, w miejscu ich zamieszkania. Usługi świadczone są również osobom zamieszkującym z rodziną, która nie jest w stanie zapewnić im pomocy z uwagi na wykonywanie pracy zarobkowej, wiek, chorobę. Więcej

Wieści z DDP

TYDZIEŃ EUROPEJSKI – SKANDYNAWIA

W ubiegłym tygodniu obchodziliśmy Dzień Europy. Z tej okazji przypomnieliśmy sobie najważniejsze informacje dotyczące zarówno samej Unii Europejskiej jak i naszego kontynentu. Wirtualnie zwiedzilismy szczegolnie kraje nordyckie, jak Szwecję, Norwegię, Finlandię, Danie i Islandie. Na terapii kulinarnej upieklismy Kladdkaka, szwecki placek czekoladowy. Intensywnie trenowalismy tez pamieć długotrwałą przypominajac sobie informacje o krajach nordyckich oraz pamięć krotkotrwałą poznając mitologię i kulturę Wikingów. Uczestniczyliśmy też w treningu dla seniorów w Miejskiej Bibliotece Publicznej. W ramach arteterapii wykonaliśmy plakat z flagami Europy, odmalowalismy skandynawskie krasnale oraz tworzylismy kopie obrazu „Krzyk” wybitnego norweskiego malarza…

więcej

ŚWIĘTA MAJOWE

Pierwszy tydzień maja po uroczystym pochodzie ubogacilismy elementami państwowego i lokalnego patriotyzmu. Seniorzy uczestniczyli w prelekcji o życiu i tworczosci wybitnego polskiego malarza Jana Matejki. Przeanalizowaliśmy szczegolnie obraz „Konstytucja 3 Maja”. Ponadto w ramach filmoterapii seniorzy obejrzeli jak żyją „Polacy za granicą” a na zajeciach kulinarnych „upichcili” patriotyczny bialo-czerwony deser. Z okazji zbliżającego się XII Jarmarku Kasztelanskiego seniorzy obejrzeli film promujący atrakcje Oświęcimia ” Razem w Polske” oraz zapoznani zostali z programem weekendowych wydarzeń kulturalnych w naszym kochanym mieście…

więcej

ŚREDNIOWIECZNY TYDZIEŃ

W mijającym tygodniu przenieśliśmy się w czasie do ŚREDNIOWIECZNYCH POCZĄTKÓW PAŃSTWA POLSKIEGO Seniorzy wzięli udział w prezentacji „Średniowiecznej mody”, poznali chłopską i dworską kuchnie staropolską oraz mieli możliwość spróbowania ciasteczek radości św.Hildegardy z XI-sto wiecznego przepisu, wykonanych podczas terapii kulinarnej. Na zajęciach arteterapii próbowali też swoich sił jako skrybowie oraz wykonali piękną makietę zamku średniowiecznego. Podczas filmoterapii w MBP w Oświęcimiu obejrzeli ” W imię róży” na podstawie powieści Umberto Eco. Poznali też historię wybitnego rycerza w opowieści Radka Kotarskiego „Zawisza Czarny”. Seniorzy relaksowali się w sali Snoezelen przy uzdrawiajacej…

więcej

Stowarzyszenie Pokolenia

Stowarzyszenie Pokolenia

Stowarzyszenie „Pokolenia” założone zostało w 2005 roku. Głównym zadaniem naszej organizacji jest wspieranie zadań realizowanych przez Dzienny Dom Pomocy w Oświęcimiu, czyli ośrodek wsparcia działający na rzecz osób starszych i małych dzieci. Cele jakie postawiło sobie Stowarzyszenie w Statucie ukierunkowane są na wspólne dobro społeczności lokalnej. Nasza działalność opiera się na kontakcie ze środowiskiem i w tym zakresie szukamy różnorodnych form współpracy, między innym poprzez międzypokoleniową integrację osób starszych z młodszymi pokoleniami. Ludzi starszych i osoby niepełnosprawne staramy się angażować w życie społeczne miasta, propagujemy i rozwijamy działania, sprzyjające poszanowaniu osób w podeszłym wieku, w tym również osób niepełnosprawnych. Więcej...

„Zwiększenie dostępności i jakości oferty pomocy dla osób starszych poprzez rozwój działań oraz adaptację i dostosowanie infrastruktury Dziennego Domu Pomocy w Oświęcimiu”

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020

EU Banner