Dla Osób Starszych
Pobyt w ośrodku

Sekcja Opieki nad Osobami Starszymi zapewnia dzienne wsparcie i aktywizację osób starszych z terenu miasta Oświęcim , w tym niepełnosprawnych, których minimalny wiek wynosi dla kobiet- 60 lat, dla mężczyzn -65 lat.

W trakcie pobytu osoby starsze mają zapewnione 2 posiłki dziennie: śniadanie i obiad, uwzględniające obowiązujace normy żywieniowe. Więcej

Usługi Opiekuńcze i Specjalistyczne
W miejscu zamieszkania

Sekcja Opieki nad Chorymi w Domu świadczy usługi opiekuńcze samotnym osobom chorym, starszym i niepełnosprawnym wymagającym pomocy innych osób, w miejscu ich zamieszkania. Usługi świadczone są również osobom zamieszkującym z rodziną, która nie jest w stanie zapewnić im pomocy z uwagi na wykonywanie pracy zarobkowej, wiek, chorobę. Więcej

Wieści z DDP

ŚWIĘTA WIELKANOCNE

Przy wielkanocnym stole w naszym domu pachniało rzeżuchą, nie zabrakło pisanek, tradycyjnych babek, baranków, białego barszczu a także zacnych zaproszonych gości. O duchowy wymiar spotkania oraz święcenie pokarmów tradycyjnie zadbał ks.Andrzej z Parafii św. Maksymiliana. Wielkanocne pieśni i piosenki w pięknej oprawie muzycznej przygotowała dla nas młodzież ze Szkoły Podstawowej nr 7 w Oświęcimiu. W przedświątecznym czasie dotarły do nas także kartki świąteczne wykonane przez uczniów ze Szkoła Podstawowa Sportowa nr 8 w Oświęcimiu i ZSP w Harmężach oraz studentki pedagogiki z Małopolskiej Uczelni Państwowej. Wszystkie karteczki trafiły do seniorów…

więcej

TYDZIEŃ PAPIESKI

Tydzień papieski za nami. Przypominaliśmy postać papieża Jana Pawła II, śpiewaliśmy „Barkę” i oczywiście kosztowaliśmy samodzielnie wykonanych papieskich kremówek…

więcej

ŚMIECH TO ZDROWIE – HASŁEM NASZEGO TYGODNIA

Śmiech to zdrowie – to hasło naszego tygodnia. Szukaliśmy zatem powodów do radości, a cóż może być lepszego od babcinych smakołyków i relaksu w strefie spa Dowody znajdziecie w naszej galerii :D:D:D  …

więcej

Stowarzyszenie Pokolenia

Stowarzyszenie Pokolenia

Stowarzyszenie „Pokolenia” założone zostało w 2005 roku. Głównym zadaniem naszej organizacji jest wspieranie zadań realizowanych przez Dzienny Dom Pomocy w Oświęcimiu, czyli ośrodek wsparcia działający na rzecz osób starszych i małych dzieci. Cele jakie postawiło sobie Stowarzyszenie w Statucie ukierunkowane są na wspólne dobro społeczności lokalnej. Nasza działalność opiera się na kontakcie ze środowiskiem i w tym zakresie szukamy różnorodnych form współpracy, między innym poprzez międzypokoleniową integrację osób starszych z młodszymi pokoleniami. Ludzi starszych i osoby niepełnosprawne staramy się angażować w życie społeczne miasta, propagujemy i rozwijamy działania, sprzyjające poszanowaniu osób w podeszłym wieku, w tym również osób niepełnosprawnych. Więcej...

„Zwiększenie dostępności i jakości oferty pomocy dla osób starszych poprzez rozwój działań oraz adaptację i dostosowanie infrastruktury Dziennego Domu Pomocy w Oświęcimiu”

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020

EU Banner