Dla Osób Starszych
Pobyt w ośrodku

Sekcja Opieki nad Osobami Starszymi zapewnia dzienne wsparcie i aktywizację osób starszych z terenu miasta Oświęcim , w tym niepełnosprawnych, których minimalny wiek wynosi dla kobiet- 60 lat, dla mężczyzn -65 lat.

W trakcie pobytu osoby starsze mają zapewnione 2 posiłki dziennie: śniadanie i obiad, uwzględniające obowiązujace normy żywieniowe. Więcej

Usługi Opiekuńcze i Specjalistyczne
W miejscu zamieszkania

Sekcja Opieki nad Chorymi w Domu świadczy usługi opiekuńcze samotnym osobom chorym, starszym i niepełnosprawnym wymagającym pomocy innych osób, w miejscu ich zamieszkania. Usługi świadczone są również osobom zamieszkującym z rodziną, która nie jest w stanie zapewnić im pomocy z uwagi na wykonywanie pracy zarobkowej, wiek, chorobę. Więcej

Wieści z DDP

LUDZIE – LUDZIOM, RELACJE, KTÓRE ŁĄCZĄ

Relacje z innymi pozwalają nam czerpać większą przyjemność z różnych sfer naszego życia. To na nich skupiliśmy się podczas zajęć w minionym tygodniu. Było więc wiele rozmów podczas których ustalaliśmy przepis na udane, bezproblemowe i satysfakcjonujące relacje. Nasz przepis obejmuje ważne słowa, wartości i zachowania, którymi kierujemy się w codziennym życiu. W ramach arteterapii stworzyliśmy plakat pt” Słowa, które budują”. Codziennie w naszym ośrodku dbamy o dobrą, życzliwą atmosferę. Nasi uczestnicy wzmacniają więzi pomiędzy sobą poprzez wspólny udział w wielu formach terapii jak muzykoterapia, choreoterapia, wspólne zabawy i gry, kawiarenkę…

więcej

TYDZIEŃ POBUDZAJĄCY ZMYSŁY

Aby w pełni cieszyć się otaczającym Nas światem, niezbędna jest odpowiednia kondycja naszych zmysłów, dlatego też w minionym tygodniu skupiliśmy się na stymulacji polisensorycznej. Zmysł wzoku pobudzaliśmy wykonując jesienną wzrokową abstrakcję oraz rybki z makaronu mieniace się brokatem. Zmysł słuchu podczas dźwiękowego treningu pamieci, zmysł smaku poprzez przygotowanie i smakowanie pysznych kolorowych galaretek, natomiast dotyk stymulowaliśmy codziennym automasażem w ramach porannej gimnastyki a także podczas zajęć sensorycznych. Nie zabrakło również zajęć ruchowych, muzycznych i treningów porządkowych…

więcej

POWRÓT DO CZASÓW SZKOLNYCH

Wraz z nadejściem września powróciliśmy myślami do czasów szkolnych. Dowiedzieliśmy się co nieco o aktualnych nowatorskich programach edukacyjnych w Polsce. Swoją wiedzą mogliśmy się pochwalić w czasie szkolnego treningu pamięci. Na przerwie zjedliśmy własnoręcznie wykonane tosty francuskie na słodko. Na języku polskim pisaliśmy dyktando, na matmie ćwiczyliśmy sprawne liczenie, a na historii przypominaliśmy sylwetki wybitnych postaci.W ramach plastyki wykonaliśmy zakładki, a na zajęciach technicznych drewniane skrzyneczki. Na muzyce natomiast śpiewaliśmy utwory Seweryna Krajewskiego. Na koniec pojechaliśmy na szkolną wycieczkę integracyjną nad nasze ulubione Chechło…

więcej

Stowarzyszenie Pokolenia

Stowarzyszenie Pokolenia

Stowarzyszenie „Pokolenia” założone zostało w 2005 roku. Głównym zadaniem naszej organizacji jest wspieranie zadań realizowanych przez Dzienny Dom Pomocy w Oświęcimiu, czyli ośrodek wsparcia działający na rzecz osób starszych i małych dzieci. Cele jakie postawiło sobie Stowarzyszenie w Statucie ukierunkowane są na wspólne dobro społeczności lokalnej. Nasza działalność opiera się na kontakcie ze środowiskiem i w tym zakresie szukamy różnorodnych form współpracy, między innym poprzez międzypokoleniową integrację osób starszych z młodszymi pokoleniami. Ludzi starszych i osoby niepełnosprawne staramy się angażować w życie społeczne miasta, propagujemy i rozwijamy działania, sprzyjające poszanowaniu osób w podeszłym wieku, w tym również osób niepełnosprawnych. Więcej...

„Zwiększenie dostępności i jakości oferty pomocy dla osób starszych poprzez rozwój działań oraz adaptację i dostosowanie infrastruktury Dziennego Domu Pomocy w Oświęcimiu”

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020

EU Banner