Dla Osób Starszych
Pobyt w ośrodku

Sekcja Opieki nad Osobami Starszymi zapewnia dzienne wsparcie i aktywizację osób starszych z terenu miasta Oświęcim , w tym niepełnosprawnych, których minimalny wiek wynosi dla kobiet- 60 lat, dla mężczyzn -65 lat.

W trakcie pobytu osoby starsze mają zapewnione 2 posiłki dziennie: śniadanie i obiad, uwzględniające obowiązujace normy żywieniowe. Więcej

Usługi Opiekuńcze i Specjalistyczne
W miejscu zamieszkania

Sekcja Opieki nad Chorymi w Domu świadczy usługi opiekuńcze samotnym osobom chorym, starszym i niepełnosprawnym wymagającym pomocy innych osób, w miejscu ich zamieszkania. Usługi świadczone są również osobom zamieszkującym z rodziną, która nie jest w stanie zapewnić im pomocy z uwagi na wykonywanie pracy zarobkowej, wiek, chorobę. Więcej

Wieści z DDP

TYDZIEŃ SAMORZĄDOWY

Za nami intensywny tydzień, podczas którego zgłębialiśmy wiedzę dotyczącą samorządności. Cennych lekcji WOS udzielili nam przedstawiciele miejskich, powiatowych i wojewódzkich władz. Seniorzy wraz z młodzieżą z oświęcimskich szkół dowiedzieli się: Jakie są najważniejsze zadania gminy i powiatu? Jakie sprawy można załatwić w urzędzie miasta? Skąd miasto i powiat mają pieniądze i na co je wydają? Ilu jest radnych miejskich i powiatowych i co należy do ich kompetencji? Jak wygląda gabinet prezydenta? Ile godzin pracuje starosta? Czy prezydent nosi do pracy drugie śniadanie? Kto jest szefem starosty? Jakie są najważniejsze działania…

więcej

WIELKANOCNY CZAS

Wielkanocny czas to pieczenie babek i baranków, wiosenne stroiki i wspólny czas przy świątecznym stole.. Nasze śniadanie wielkanocne rozpoczął poruszający występ młodzieży z Oratorium św.Jana Bosko, a przy stole nie zabrakło zacnych przyjaciół Naszego Domu Biały barszcz, jaja, sałatka jarzynowa, pieczenie, mięsa, tymbaliki, chrzan, chleb i ciasto to pokarmy poświęcone przez ks.Pawła, które ze smakiem spożywaliśmy. Dziękujemy wszystkim gościom, ks.Pawłowi oraz młodzieży z Oratorium za ten wspólnie spędzony czas! Nie zapomnieliśmy również o duchowym przygotowaniu do nadchodzących świąt podczas mszy Św. odprawionej przez ks.Andrzeja z Parafii św. Maksymiliana…

więcej

WIOSENNE PORZĄDKI

Wiosna! W naszym domu wszystkim już gra w sercu nastrój optymizmu, a ochota do wiosennych prac wypełnia nasze codzienne zajęcia. Nie zabrakło zatem tematu wiosny w literaturze i sztuce oraz na zajęciach muzycznych. Podczas terapii plastycznej i kulinarnej powstały kolorowe wiosenne kwiaty. Nie zapomnieliśmy również o wiosennych porządkach. Wiosnę witaliśmy także razem z przedszkolakami w Miejskim Przedszkolu nr 16 w Oświęcimiu Obejrzeliśmy cudowne przedstawienie o budzeniu się wiosny, czemu towarzyszyła wspaniała gościna, sympatyczne rozmowy i tańce międzypokoleniowe !  …

więcej

Stowarzyszenie Pokolenia

Stowarzyszenie Pokolenia

Stowarzyszenie „Pokolenia” założone zostało w 2005 roku. Głównym zadaniem naszej organizacji jest wspieranie zadań realizowanych przez Dzienny Dom Pomocy w Oświęcimiu, czyli ośrodek wsparcia działający na rzecz osób starszych i małych dzieci. Cele jakie postawiło sobie Stowarzyszenie w Statucie ukierunkowane są na wspólne dobro społeczności lokalnej. Nasza działalność opiera się na kontakcie ze środowiskiem i w tym zakresie szukamy różnorodnych form współpracy, między innym poprzez międzypokoleniową integrację osób starszych z młodszymi pokoleniami. Ludzi starszych i osoby niepełnosprawne staramy się angażować w życie społeczne miasta, propagujemy i rozwijamy działania, sprzyjające poszanowaniu osób w podeszłym wieku, w tym również osób niepełnosprawnych. Więcej...

„Zwiększenie dostępności i jakości oferty pomocy dla osób starszych poprzez rozwój działań oraz adaptację i dostosowanie infrastruktury Dziennego Domu Pomocy w Oświęcimiu”

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020

EU Banner