Dla Osób Starszych
Pobyt w ośrodku

Sekcja Opieki nad Osobami Starszymi zapewnia dzienne wsparcie i aktywizację osób starszych z terenu miasta Oświęcim , w tym niepełnosprawnych, których minimalny wiek wynosi dla kobiet- 60 lat, dla mężczyzn -65 lat.

W trakcie pobytu osoby starsze mają zapewnione 2 posiłki dziennie: śniadanie i obiad, uwzględniające obowiązujace normy żywieniowe. Więcej

Usługi Opiekuńcze i Specjalistyczne
W miejscu zamieszkania

Sekcja Opieki nad Chorymi w Domu świadczy usługi opiekuńcze samotnym osobom chorym, starszym i niepełnosprawnym wymagającym pomocy innych osób, w miejscu ich zamieszkania. Usługi świadczone są również osobom zamieszkującym z rodziną, która nie jest w stanie zapewnić im pomocy z uwagi na wykonywanie pracy zarobkowej, wiek, chorobę. Więcej

Wieści z DDP

A W SERCU MIŁOŚĆ

„A w sercu miłość” to motto gorącego tygodnia walentynkowego, który właśnie kończymy. Jak wiadomo przez żołądek do serca, więc podczas terapii kulinarnej powstały pizze na cieście francuskim w kształcie serc Symbolem miłości jest czerwona róża zatem podczas arteterapii powstały satynowe róże oraz leczące serca walentynki . Na choreoterapii i w relaksacyjnej sali Snoezelen zagościły romantyczne ballady, a podczas wyjścia do kina w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Oświęcimiu obejrzeliśmy romantyczną komedie „Tylko mnie kochaj”. Podczas muzykoterapii wspominaliśmy piosenki stare i lubiane z młodych lat, a także poznaliśmy biografie i tworczości niezwykle…

więcej

W KARNAWALE SAME BALE

W ostatnim tygodniu karnawału nie mogło zabraknąć babcinego chrustu i oczywiście pączków, nie tylko do smakowania, ale także dekoracyjnych, wykonanych w ramach zajęć plastycznych . Poza tym ćwiczyliśmy formę przed Karnawałowym Balem Seniorów, rozśpiewaliśmy się, rozmawialiśmy o zdrowiu i pracowaliśmy nad zasobami poznawczymi Odbyły się także międzypokoleniowe zmagania sportowe z cudowną młodzieżą z 5 klasy Szkoła Podstawowa im. Komisji Edukacji Narodowej w Zaborzu Z okazji Dnia Babci i Dziadka gościliśmy w Szkoła Podstawowa Sportowa nr 8 w Oświęcimiu. Z podziwem i wzruszeniem obejrzeliśmy piękne występy klas 1-3. Serdecznie dziękujemy za…

więcej

ZIMA NIE JEST ZŁA

W zimowym tygodniu nasza aktywność w pracowniach skupiała się właśnie na aktualnej porze roku. Zadbaliśmy m.in. o odporność przygotowując pyszne herbatki. Ale nie zabrakło też śpiewu, tańca i codziennych ćwiczeń. Poza zimowym pokazem mody i karnawałowym balem gościliśmy także Pana Tadeusza Firczyka, który w ramach cyklu historii Oświęcimia przybliżył nam ważniejsze wydarzenia z okresu zaboru austryjackiego oraz dwudziestolecia międzywojennego. Dowiedzieliśmy się dlaczego i kiedy powstały zakony Serafitek i Salezjanów w naszym mieście, a także jak wyglądał pierwszy most na rzece Sole oraz kogo gościli nasi przodkowie…

więcej

Stowarzyszenie Pokolenia

Stowarzyszenie Pokolenia

Stowarzyszenie „Pokolenia” założone zostało w 2005 roku. Głównym zadaniem naszej organizacji jest wspieranie zadań realizowanych przez Dzienny Dom Pomocy w Oświęcimiu, czyli ośrodek wsparcia działający na rzecz osób starszych i małych dzieci. Cele jakie postawiło sobie Stowarzyszenie w Statucie ukierunkowane są na wspólne dobro społeczności lokalnej. Nasza działalność opiera się na kontakcie ze środowiskiem i w tym zakresie szukamy różnorodnych form współpracy, między innym poprzez międzypokoleniową integrację osób starszych z młodszymi pokoleniami. Ludzi starszych i osoby niepełnosprawne staramy się angażować w życie społeczne miasta, propagujemy i rozwijamy działania, sprzyjające poszanowaniu osób w podeszłym wieku, w tym również osób niepełnosprawnych. Więcej...

„Zwiększenie dostępności i jakości oferty pomocy dla osób starszych poprzez rozwój działań oraz adaptację i dostosowanie infrastruktury Dziennego Domu Pomocy w Oświęcimiu”

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020

EU Banner