Dzienny Dom Pomocy

Zapytanie ofertowe- świadczenie konsultacji lekarskich w 2020 roku

3 grudnia 2019

ZAPYTANIE OFERTOWE

NA ŚWIADCZENIE KONSULTACJI LEKARSKICH w 2020 roku

w ramach projektu  „Zwiększenie dostępności i jakości oferty pomocy dla osób starszych poprzez rozwój działań oraz adaptację i dostosowanie infrastruktury Dziennego Domu Pomocy w Oświęcimiu.” nr  RPMP.09.02.03-IP.01-12044/16

Załączniki