Dzienny Dom Pomocy

Zapytanie ofertowe- prowadzenie grupy wsparcia w 2020roku

3 grudnia 2019

ZAPYTANIE OFERTOWE

NA PROWADZENIE GRUPY WSPARCIA DLA OPIEKUNÓW OSÓB NIESAMODZIELNYCH

w ramach projektu  „Zwiększenie dostępności i jakości oferty pomocy dla osób starszych poprzez rozwój działań oraz adaptację i dostosowanie infrastruktury Dziennego Domu Pomocy w Oświęcimiu.” nr  RPMP.09.02.03-IP.01-12044/16

 

 

 

 

Wybór Wykonawcy:

Dzienny Dom Pomocy w Oświęcimiu informuje, iż w wyniku prowadzonego postępowania została wybrana Pani Małgorzata Suchecka

Załączniki