Aktualności DDP

REKRUTACJA

30 kwietnia 2020

Lista dzieci wstępnie zakwalifikowanych do Sekcji Opieki Nad Małymi Dziećmi Dziennego Domu Pomocy w Oświęcimiu w roku opiekuńczym 2020/2021.

Zakwalifikowanie dziecka nie jest jednoznaczne z przyjęciem dziecka do Sekcji. Ostateczną decyzję o przyznaniu pobytu dziecka w Sekcji podejmie pracownik socjalny, po weryfikacji sytuacji bytowej rodziny.

Załączniki