Małe Dzieci

Odpłatności – sekcja Małych Dzieci

14 lipca 2018
  1. Pobyt dziecka w Sekcji MD jest płatny a odpłatność uzależniona jest od uzyskiwanego dochodu w rodzinie.
  2. Odpłatność składa się z opłaty stałej określonej w decyzji oraz opłaty za posiłki, którą określa Dyrektor DDP.
  3. Odpłatność za pobyt dziecka należy uiszczać u kierownika sekcji w wyznaczonych terminach lub na rachunek bankowy Dziennego Domu Pomocy w Oświęcimiu do 20-go każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.

BANK SPÓŁDZIELCZY W ZATORZE O/ OŚWIĘCIM

89 8136 0000 0031 0040 2000 0030

Aktualna stawka żywieniowa: 5.00 zł. / dzień pobytu dziecka

 

TABELA ODPŁATNOŚCI ZA POBYT DZIECKA W SEKCJI MD :

 

Dochód na osobę w rodzinie Odpłatność
Do 100 % k.doch. Do 514,00 zł. bezpłatnie
> 100 % ≤ 110 % k.doch. Od 515,00 zł. – 565,00 zł. 80,00 zł.
> 110 % ≤ 130 % k.doch. Od 566,00 zł. – 668,00 zł. 120,00 zł.
> 130 % ≤ 170 % k.doch. Od 669,00 zł. – 873,00 zł. 150,00 zł.
> 170 % ≤ 200 % k.doch. Od 874,00 zł. – 1.028,00 zł. 200,00 zł.
> 200 % ≤ 290 % k.doch. Od 1.029,00 zł. – 1.490,00 zł. 250,00 zł.
> 290 % ≤ 360 % k.doch. Od 1.491,00 zł. – 1.850,00 zł. 300,00 zł.
> 360 % k.doch. Powyżej 1.851,00 zł. 350,00 zł.