Aktualności Osoby Starsze

NOWA RZECZYWISTOŚĆ

4 stycznia 2021

W nowej rzeczywistości oddziaływania terapeutyczne, zamiast w ośrodku, realizujemy w domach naszych seniorów. W czasie izolacji naszych podopiecznych ten kontakt, aktywizacja i podtrzymywanie sprawności mają szczególne znaczenie. 😍 Cały czas seniorzy mogą także liczyć na dowiezienie przez nas ciepłego posiłku. 🍱