Aktualności DDP

Maseczki dla seniorów

16 kwietnia 2020

Oświęcimscy  Seniorzy,

od 16 kwietnia istnieje obowiązek zakrywania ust i nosa w miejscach publicznych.

Zakrywać można się szalikiem, chustką lub maseczką.

Dzienny Dom Pomocy, we współpracy ze Stowarzyszeniem „Pokolenia”,

oferuje pomoc dla seniorów, którzy mają trudności w pozyskaniu maseczki.

Po zgłoszeniu telefonicznym, maseczkę bawełnianą wielokrotnego użytku

wraz z instrukcją jej użytkowania

dostarczymy pod podany adres, do skrzynki pocztowej.

Istnieje również możliwość przekazania maseczek organizacjom seniorskim,

które mogą rozdysponować je wśród swoich członków.

Potrzeby w zakresie maseczek można zgłaszać od pon.do pt w godz. 7.00-15.00,

pod nr tel. 33 841-17-81; 783 434 107