Praca w DDP

Nabór personelu do projektu

14 lipca 2017

Dyrektor Dziennego Domu Pomocy w Oświęcimiu

ogłasza nabór personelu do projektu

„Zwiększenie dostępności i jakości oferty pomocy dla osób starszych poprzez rozwój działań oraz adaptację i dostosowanie infrastruktury

Dziennego Domu Pomocy w Oświęcimiu”

realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Małopolskiego 2014-2020

 1. Terapeuta Wymagania dla kandydatów:

  – wykształcenie min. średnie o profilu ogólnym lub zawodowym umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku terapeuty zajęciowego

  – stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,

  – znajomość zagadnień związanych z organizowaniem i prowadzeniem indywidualnej i grupowej terapii zajęciowej,

  – doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,

  – samodzielność, komunikatywność,

  – umiejętność pracy w zespole

  – zdyscyplinowanie i pracowitość,

  – dobra organizacja pracy.

Informacja o warunkach pracy na stanowisku

a) wynagrodzenie: zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych – tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz 1050;

b) miejsce wykonywania pracy: Dzienny Dom Pomocy w Oświęcimiu ul. Czecha 8 oraz teren miasta Oświęcim

c) zatrudnienie w wymiarze całego etatu

 1. DogoterapeutaWymagania dla kandydatów:
 • uprawnienia do prowadzenia zajęć terapeutycznych z zakresu kynoterapii/licencja/certyfikat
 • posiadanie przeszkolonych, przygotowanych zwierząt do zajęć, z aktualną dokumentacją medyczną
 • znajomość zagadnień związanych z organizowaniem i prowadzeniem indywidualnej i grupowej terapii,
 • samodzielność, komunikatywność,
 • dobra organizacja pracy

Informacja o warunkach pracy na stanowisku

a) miejsce wykonywania pracy: Dzienny Dom Pomocy w Oświęcimiu ul. Czecha 8

b) zatrudnienie na umowę zlecenie/ możliwość prowadzenia własnej działalności gospodarczej

c) godzinowy wymiar : w 2017r – 26 h, w 2018r.- 52 h, w 2019r.-52 h, w 2020r.-26 h

3. Lekarz- geriatra – współpraca w zakresie diagnozy i konsultacji

Wymagania dla kandydatów:

– uprawnienia do wykonywania zawodu lekarza

– specjalizacja z geriatrii

Informacja o warunkach pracy na stanowisku

a) wynagrodzenie: do 200,00zł brutto/godzinę

b) miejsce wykonywania pracy: Dzienny Dom Pomocy w Oświęcimiu ul. Czecha 8

c) zatrudnienie na umowę zlecenie/ możliwość prowadzenia własnej działalności gospodarczej

d) godzinowy wymiar : w 2017r – 12 h, w 2018r.- 24 h, w 2019r.-24 h, w 2020r.-12 h

4. Lekarz- psychiatra – współpraca w zakresie diagnozy i konsultacji

Wymagania dla kandydatów:

– uprawnienia do wykonywania zawodu lekarza

– specjalizacja z psychiatrii, neurologia, rehabilitacja

Informacja o warunkach pracy na stanowisku

a) wynagrodzenie: do 200,00zł brutto/godzinę

b) miejsce wykonywania pracy: Dzienny Dom Pomocy w Oświęcimiu ul. Czecha 8

c) zatrudnienie na umowę zlecenie/ możliwość prowadzenia własnej działalności gospodarczej

d) godzinowy wymiar : w 2017r – 12 h, w 2018r.- 24 h, w 2019r.-24 h, w 2020r.-12 h

5. Lekarz- neurolog/reumatolog – współpraca w zakresie diagnozy i konsultacji

Wymagania dla kandydatów:

– uprawnienia do wykonywania zawodu lekarza

– specjalizacja z neurologii,

Informacja o warunkach pracy na stanowisku

a) wynagrodzenie: do 200,00zł brutto/godzinę

b) miejsce wykonywania pracy: Dzienny Dom Pomocy w Oświęcimiu ul. Czecha 8

c) zatrudnienie na umowę zlecenie/ możliwość prowadzenia własnej działalności gospodarczej

d) godzinowy wymiar : w 2017r – 12 h, w 2018r.- 24 h, w 2019r.-24 h, w 2020r.-12 h