Praca w DDP

Nabór na stanowisko opiekun

9 listopada 2016

Informacja o wolnym stanowisku pracy

STANOWISKO: OPIEKUN w Dziale Opieki nad Chorymi w Domu

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w wymiarze 1 etatu

Wymagania dla kandydatów:

 • wykształcenie min. średnie,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 • znajomość zagadnień związanych z opieką nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi
 • samodzielność w działaniu,
 • doświadczenie w zawodzie opiekuna osób starszych, opiekunki środowiskowej, opiekuna medycznego itp.
 • znajomość topografii miasta Oświęcim
 • zdyscyplinowanie i pracowitość,
 • dobra organizacja pracy.

Dokumenty wymagane od kandydatów:

 1. curriculum vitae
 2. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Dokumenty aplikacyjne prosimy składać w sekretariacie Dziennego Domu Pomocy w Oświęcimiu, 32-600 Oświęcim, ul. Czecha 8.

 • telefon kontaktowy 33 8411781 lub 783 434 107.