Dzienny Dom Pomocy

Zapytanie ofertowe- świadczenie usług muzykoterapii/choreoterapii w 2020 roku

3 grudnia 2019

ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYBÓR MUZYKOTERAPEUTY/CHOREOTERAPEUTY W ROKU 2020

w ramach projektu  „Zwiększenie dostępności i jakości oferty pomocy dla osób starszych poprzez rozwój działań oraz adaptację i dostosowanie infrastruktury Dziennego Domu Pomocy w Oświęcimiu.” nr  RPMP.09.02.03-IP.01-12044/16

 

Dzienny Dom Pomocy w Oświęcimiu informuje, iż w wyniku prowadzonego postępowania została wybrana firma : Salsa Fun Elżbieta Matula, Oświęcim w zakresie choreoterapii oraz Pani Janina Okońska, Oświęcim w zakresie  muzykoterapii.

 

Załączniki