Osoby Starsze

Sekcja Opieki Nad Osobami Starszymi

14 lipca 2018

Sekcja Opieki nad Osobami Starszymi zapewnia dzienne wsparcie i aktywizację osób starszych z terenu miasta Oświęcim , w tym niepełnosprawnych, których minimalny wiek wynosi 60 lat.

Terapeuci zajęciowi i opiekunowie realizują zadania związane z opieką I aktywizacją osób starszych, w tym z demencją polegające na:

 • świadczeniu usług opiekuńczo-bytowych: organizacja dziennego pobytu, dowóz, wyżywienie (śniadania i obiady),
 • zapewnieniu pomocy socjalnej, poradnictwa i wsparcia psychologicznego
 • organizacji zajęć wspomagających aktywność seniorów (zajęcia muzyczne, plastyczne, komputerowe, kulinarne, treningi pamięci, biblioterapia, majsterkowanie, zajęcia sensoryczne, zajęcia cyfrowe, prelekcje, zajęcia relaksacyjne, warsztaty teatralne, zajęcia kosmetyczne, gry i zabawy ruchowe, rehabilitacje ruchową na sali oraz na siłowni zewnętrznej na świeżym powietrzu, warsztaty międzypokoleniowe)
 • organizacji spotkań i zabaw kulturalno-rekreacyjnych (zabawy karnawałowe, mikołajki, spotkania świąteczne, Wielki Bal Seniorów, wycieczki, pikniki, turnieje, gry)

Uczestnicy Sekcji OS mają możliwość korzystania z następujących pomieszczeń:

 • jadalni/ świetlicy
 • kuchni oddziałowej
 • kuchni terapeutycznej
 • sali telewizyjnej
 • sali do zajęć plastycznych
 • sali rehabilitacyjnej
 • sali doświadczania świata
 • sali wypoczynkowej
 • sali integracyjno-kulturalnej
 • łazienki
 • szatnia

Oddział dla osób z demencją dysponuje dodatkowo następującymi pomieszczeniami:

 • sala dziennego pobytu (jadalnia, sala do terapii, oranżeria oraz kącik telewizyjny)
 • sala do terapii reminescencyjnej
 • atelier dla twórców z demencją
 • sala do odpoczynku
 • gabinet pscyhologa
 • gabinet medyczny
 • łazienki
 • szatnia

Uczestnicy mają również możliwość korzystania z ogrodu sensorycznego przynależącego do placówki, wyposażonego m.in. w siłownię zewnętrzną przystosowaną dla potrzeb osób starszych.

Sekcja czynna jest w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godz. od 6.45 do 15.45.