Opieka w domu

Sekcja Opieki Nad Osobami Chorymi w Domu

16 lipca 2018

Sekcja Opieki nad Chorymi w Domu świadczy usługi opiekuńcze samotnym osobom chorym, starszym i niepełnosprawnym wymagającym pomocy innych osób, w miejscu ich zamieszkania. Usługi świadczone są również osobom zamieszkującym z rodziną, która nie jest w stanie zapewnić im pomocy z uwagi na wykonywanie pracy zarobkowej, wiek, chorobę.

Opiekunki pomagają:

  • w czynnościach związanych z samoobsługą (np. pomoc w utrzymaniu higieny osobistej, pomoc w kąpieli, zmiana bielizny osobistej, pościelowej, przesłanie łóżka, podanie posiłku, itp.)
  • w prowadzeniu domu (np. zakup niezbędnych artykułów, pomoc w utrzymaniu w czystości mieszkania, pomoc w przygotowaniu posiłków lub dostarczanie posiłku ze stołówki, itp)
  • w załatwianiu spraw urzędowych i lekarskich.

Sekcja Opieki nad Chorymi w Domu realizuje również specjalistyczne usługi opiekuńcze w formie usług rehabilitacyjnych w domu klienta dla osób, które nie mogą skorzystać z takich zabiegów ambulatoryjnie.

Fizjoterapeuta wykonuje zlecone przez lekarza:

  • masaże lecznicze
  • ćwiczenia ogólnousprawniające

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne świadczone są w dni robocze: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00.