Dzienny Dom Pomocy

Zapytanie ofertowe- świadczenie usług psychologicznych w 2020 roku

3 grudnia 2019

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ŚWIADCZENIE USŁUG PSYCHOLOGICZNYCH W 2020R.

w ramach projektu  „Zwiększenie dostępności i jakości oferty pomocy dla osób starszych poprzez rozwój działań oraz adaptację i dostosowanie infrastruktury Dziennego Domu Pomocy w Oświęcimiu.” nr  RPMP.09.02.03-IP.01-12044/16

 

 

 

Aktualizacja na dzień 12.01.2020:

Dzienny Dom Pomocy w Oświęcimiu informuje, iż w wyniku prowadzonego postępowania została wybrana firma : Edu Centrum Katarzyna Kiepas-Remesz,  Będzin

Załączniki