Aktualności Osoby Starsze

WIEDZA I ŻYCIE

10 lutego 2019

Przez całe życie człowiek zdobywa doświadczenie i wiedzę. Nasi seniorzy również podzielają to zamiłowanie do nauki, kultury i przyrody oraz różnych zbiegów okoliczności, które składają się na wspólne, ludzkie doświadczenia. Przełożyło się to na zajęcia, w trakcie których zgłębialiśmy wiedzę na temat światła na naszej planecie, śledziliśmy postępy w nauce związane ze zdrowiem człowieka. Odpowiedzieliśmy także na pytanie, dlaczego gwiazdy migocą. Bardzo ciekawe zajęcia odbyły się w grupach, które wykonywały doświadczenia z użyciem dostępnych w kuchni artykułów spożywczych. Temat na pewno do nas powróci, ponieważ cieszył się dużym zainteresowaniem wśród seniorów.