Aktualności Osoby Starsze

Rekrutacja do oddziału dla osób z demencją

1 października 2019

Szanowni Państwo,

od 9 października 2019r. (środa) rozpoczynamy rekrutację do nowego oddziału ośrodka, w którym będą realizowane specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z demencją.

Rekrutacja prowadzona jest w ramach projektu  „Zwiększenie dostępności i jakości oferty pomocy dla osób starszych poprzez rozwój działań oraz adaptację i dostosowanie infrastruktury Dziennego Domu Pomocy w Oświęcimiu” realizowanego ze środków Unii Europejskiej.

Zasady rekrutacji:

 1. Uczestnikami projektu mogą być osoby, które zamieszkują na terenie miasta Oświęcim i ukończyły 60 rok życia.

 2. Kandydaci na Uczestników pobierają druk zaświadczenia lekarskiego do wypełnienia przez lekarza pierwszego kontaktu/specjalistę – druk dostępny w siedzibie ośrodka: ul.Czecha 8 – sekretariat.

 3. Osoby zainteresowane usługami specjalistycznymi w ośrodku wsparcia proszone są o umówienie się na spotkanie rekrutacyjne.

  Rejestracja spotkań od 9.10.2019r., w dni robocze w godz. 8.00-14.00 oraz dodatkowo we wtorki od 15.00-17.00 pod nr tel. 781 322 162 lub 33/841-17-81 z P.Joanną Saternus.

 4. Spotkania rekrutacyjne odbywać się będą w umówionych indywidualnie godzinach (z uwagi na szczególny charakter rekrutacji nie ma możliwości jej przeprowadzenia bez wcześniejszego umówienia na konkretny termin i godzinę).

 5. W przypadku osób , u których występują ograniczenia w poruszaniu się uniemożliwiające samodzielne przybycie na spotkanie dopuszcza się możliwość zgłoszenia telefonicznego lub mailowego. Wówczas rekrutacja odbędzie się w miejscu zamieszkania osoby zainteresowanej.

 6. Terminy rekrutacji do usług specjalistycznych w ośrodku wsparcia:

październik : 9-18.10.2019 oraz 21-31.10.2019

od listopada: 1-15 oraz 16-31 każdego miesiąca.

Po każdej turze rekrutacji ustalane są aktualne listy rankingowe.

7. Przebieg każdej tury rekrutacji:

 • Spotkanie rekrutacyjne : wypełnienie niezbędnych formularzy

 • Przeprowadzenie wywiadu psychologicznego

 • Pobyt kwalifikacyjny w ośrodku minimum 2-godzinny oceniający poziom funkcjonowania kandydata

 • Ocena Zespołu Konsultacyjnego Dziennego Domu Pomocy w Oświęcimiu

 • Ustalenie punktacji w procesie rekrutacji poszczególnych kandydatów.

 • Ustalenie list rankingowych: listy osób zakwalifikowanych do pobytu oraz listy rezerwowej.

  1. Więcej informacji dotyczących rekrutacji można uzyskać w ośrodku osobiście lub telefonicznie z P.Joanną Saternus lub P.Agatą Lorek