Dla rodziców

Ramowy rozkład dnia

19 lipca 2018
6.00-8.00 PRZYJMOWANIE DZIECI –

powitanie, zabawy indywidualne i grupowe, możliwość konsultacji rodziców z opiekunkami

8.00-8.30  ŚNIADANIE
8.30-9.00 TOALETA DZIECI- czynności higieniczne i pielęgnacyjne, trening czystości (nauka korzystania z nocniczk
9.00-9.45 ZABAWY EDUKACYJNO – OGÓLNOROZWOJOWE –

zajęcia dydaktyczne, manipulacyjne, ruchowe, muzyczne, plastyczne, dogoterapia, zabawy z językiem angielskim,

zabawy na świeżym powietrzu w ogrodzie.

ZAJECIA LOGOPEDYCZNE – gimnastyka buzi i języka,

(zabawy i ćwiczenia wspomagające rozwój mowy)

9.45-10.00 II ŚNIADANIE – owocowa przekąska
10.00-10.45 ZABAWY TEMATYCZNE – w kącikach zainteresowań dzieci
10.45-11.00 TOALETA DZIECI ORAZ PRZYGOTOWANIE DO OBIADU
11.00-11.30 OBIAD – wdrażanie do samodzielnego jedzenia
11.30-12.00 TOALETA DZIECI ORAZ PRZYGOTOWANIE DO ODPOCZYNKU
12.00-13.45 ODPOCZYNEK, SEN, POOBIEDNIA DRZEMKA – słuchanie bajek, kołysanek, muzyki relaksacyjnej
13.45-14.15 TOALETA DZIECI – zabawy ćwiczące samoobsługę
14.15-14.30 PODWIECZOREK
14.30-16.00 WYDAWANIE DZIECI – figle i pląsy, zabawy swobodne, grupowe, możliwość konsultacji rodziców z opiekunkami