Małe Dzieci

Oferta

20 lipca 2018

Sekcja Opieki nad Małymi Dziećmi świadczy opiekę nad dziećmi z terenu miasta Oświęcim  do 3 roku życia.

Opiekunki dziecięce oraz opiekunki realizują zadania związane z opieką nad małymi dziećmi polegające na:

 • świadczeniu usług opiekuńczo-pielęgnacyjnych oraz dydaktyczno-wychowawczych nad dziećmi,
 • organizacji zajęć wspomagających rozwój (ruchowe, dydaktyczne, manipulacyjno-konstrukcyjne, plastyczne, muzyczne, tematyczne),
 • organizacji spotkań i zabaw kulturalno-rekreacyjnych (mikołajki, balik karnawałowy, dzień dziecka, występ teatrzyku, itp).

Sekcja posiada trzy oddziały w których dzieci zgrupowane są wg zbliżonego wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb i możliwości psychofizycznych.

Rok opiekuńczy w Sekcji MD trwa do 31 lipca każdego roku kalendarzowego, a rozpoczyna się po przerwie wakacyjnej,przeznaczonej na prace porządkowo-remontowe, wynoszącej od 14 do 31 dni.

Opieka nad dziećmi sprawowana jest w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godz. od 6.00 do 16.00

Oferta

Sekcja MD świadczy następujące usługi dla małych dzieci:

 1. Usługi pielęgnacyjno-opiekuńcze:
  • pobyt wraz z zapewnieniem bezpośredniej, stałej opieki pielęgnacyjnej i wychowawczej
  • wyżywienie uwzględniające obowiązujące normy żywieniowe:
  • 4 posiłki: śniadanie, II śniadanie, obiad , zupa i podwieczorek
  • zapewnienie warunków do prawidłowego rozwoju psychomotorycznego dziecka
  • kształtowanie właściwych nawyków higienicznych u dzieci
  • zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa
 2. Usługi wspomagające:
  • zapewnienie świadczeń rekreacyjno – kulturalnych,
  • organizowanie zajęć dydaktycznych, muzycznych, manualnych, ruchowych i innych,
  • współpraca z rodzicami w procesie pielęgnacji i wychowania dziecka,
  • dogoterapia

Metody pracy

Celem naszej pracy jest jak najlepsza opieka nad maluszkami, a także wspomaganie ich wszechstronnego rozwoju poprzez zabawę. W pracy z najmłodszymi dziećmi stosujemy głównie zajęcia na bazie:

 • Metody Carla Orffa, która wprowadza dzieci w świat muzyki przez zabawę i ruch.
 • Metody Dobrego Startu (MDS) prof. dr hab. Marty Bogdanowicz, której efektem jest usprawnianie uwagi, percepcji, pamięci, wyobraźni słuchowej i wzrokowej oraz motoryki i koordynacji wzrokowo – słuchowo – ruchowej.
 • Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, dzięki której dziecko rozwija się poprzez ruch, staje się bardziej aktywne, przejawia większą inicjatywę i może być twórcze.
 • Metoda Ruchowej Ekspresji Twórczej Rudolfa Labana – to naturalna ruchliwość, pozwala ona na posługiwanie się różnymi formami ruchu i ekspresji, ćwiczeniami muzyczno- ruchowymi, zabawą, tańcem, opowieścią ruchową.
 • Metody pracy z dziećmi oparte na na wizualizacji, bajkoterapii i metaforach – pozwalają na pokonywanie trudności wychowawczych, rozwiązywania problemów rówieśniczych, a także zdobywanie  nowych etapów w życiu dziecka, bajki są dostosowane do potencjału rozwojowego dziecka, wyzwalają  jego twórczość i zapewniają  poczucie bezpieczeństwa.
 • Sensoplastyka (R), czyli edukacja sensoryczno – plastyczna, która od pierwszych chwil życia wpływa w sposób optymalny na rozwój organizmu małego dziecka (plastyka z wykorzystaniem wszystkich zmysłów).

W naszej pracy z dziećmi zwracamy uwagę na:

 • zapewnienie dzieciom poczucia bezpieczeństwa w salach i na placu zabaw,
 • indywidualne podejście do każdego dziecka wspomagając jego rozwój,
 • doskonalenie sprawności wzrokowo-ruchowo-słuchowej,
 • tworzenie przyjaznej atmosfery,
 • rozwijanie u dzieci samodzielności, umiejętności komunikacyjnych oraz umiejętności społecznych,
 • rozwijanie umiejętności aktywnego i uważnego słuchania,
 • możliwości twórczego działania i aktywnego poznawania świata,
 • wdrażania dzieci do utrzymywania ładu i porządku,
 • przestrzeganie ustalonego planu dnia dziecka,
 • zapewnienie pomocy logopedycznej oraz doraźnej pomocy psychologicznej,
 • żywienie dzieci zgodne z obowiązującymi normami oraz dostosowane do indywidualnych potrzeb.

Kadra

Każda z opiekujących się Maluszkami cioć jest osobą:

 • wykwalifikowaną,
 • doświadczoną w pracy z dziećmi,
 • przeszkoloną z zakresu udzielania pierwszej pomocy dzieciom,
 • wrażliwą na potrzeby dzieci,
 • uśmiechniętą i radosną,
 • pełną pasji w podejściu do każdego dziecka.

Ciocia Kasia – pedagog, dyplomowana opiekunka dziecięca, kierownik sekcji. Wykonuje swoją pracę z ogromną pasją i nastawieniem na indywidualne potrzeby każdego dziecka. Pokazuje maluchom świat w sposób ciekawy i atrakcyjny, wdrażając aktywnie nowatorskie formy dydaktyczne i wychowawcze.

Ciocia Sabina – dyplomowana opiekunka dziecięca z dwudziestopięcioletnim stażem pracy z dziećmi. Wspiera rozwój ruchowy dzieciaków poprzez wesołą gimnastykę i masaże. Zachęca ich do słuchania bajeczek i wierszyków oraz wprowadza maluchy w świat muzyki poważnej. Kocha dzieci i dzięki temu łatwo zyskuje ich sympatię.

Ciocia Bożenka – wykształcenie wyższe socjologiczne, opiekun medyczny. Czuwa nad prawidłowym rozwojem maluchów. Jest osobą uczciwą , kocha dzieci i łatwo nawiązuje z nimi kontakt.

Ciocia Dorotka – z wykształcenia asystent niepełnosprawnych. Swoją pracą oraz pomysłami chciałaby przede wszystkim wydobywać z dzieci jak najwięcej radości, a także pobudzać ich wrodzoną i naturalną ciekawość poznawania świata. Podczas pracy z dziećmi zapewnia im wszechstronny rozwój.

Ciocia Agnieszka – dyplomowana opiekunka środowiskowa, a z dziećmi pracuje już dwadzieścia pięć lat. Stwarza dzieciakom atmosferę pełną ciepła, zaufania, wzajemnego szacunku i poczucia bezpieczeństwa. Uważa, że dzieciństwo to czas zabawy, dlatego stara się, aby zajęcia z dziećmi były czystą przyjemnością i aby dzieci czerpały z nich jak najwięcej radości.

Ciocia Renata – opiekunka dziecięca z dziesięcioletnim stażem. Jest cierpliwa, spokojna i opiekuńcza, co sprawia, że dzieci czują się przy niej bezpiecznie.

Ciocia Agnieszka – posiada wykształcenie wyższe pedagogiczne. Uwielbia pracę z dziećmi, która daje jej wiele radości. Łatwo nawiązuje kontakt z dziećmi zyskując ich sympatię i zaufanie.

Ciocia Faustynka – posiada wykształcenie wyższe pedagogiczne, swoją radością i uśmiechem zaraża wszystkie maluchy. Uwielbia dziecięcą kreatywność. Do każdego dziecka podchodzi indywidualnie, z otwartym sercem. Spełnia się prowadząc wśród naszych maluchów zajęcia z języka angielskiego. Jest otwarta na innowacje pedagogiczne i technologiczne, organizując naszym podopiecznym pokazy multimedialne. Praca z dziećmi daje jej ogromną satysfakcję a zadowolone buzie maluchów to najlepsza nagroda. Trener I stopnia Sensoplastyka ®.

Ciocia Madzia – posiada wykształcenie wyższe pedagogiczne. Swoim ciepłem i pogodnym usposobieniem podbija serca dzieciaków. Swoją pasję realizuje w pracach manualnych i plastycznych, przy udziale dzieci tworząc kolorowe dekoracje. Wkłada całe swoje serce w zabawy i opiekę nad maluszkami. Wspiera prawidłowy rozwój najmłodszych poprzez prowadzenie ćwiczeń gimnastycznych, zabaw ruchowych, umuzykalniających i bajkoterapię.

Ciocia Daiana – posiada wykształcenie wyższe, opiekunka dziecięca z wielkim sercem. Każdego dnia stara się by dzieci czuły się bezpiecznie, mogły się wszechstronnie  rozwijać, a ich buzie były zawsze uśmiechnięte.

Ciocia Ala – posiada wykształcenie wyższe pedagogiczne. Kocha pracę z dziećmi, które ujmują ją swoją spontanicznością, szczerością oraz otwartością na otaczający je świat. Z nią nie straszne będzie dzieciom odkrywanie siebie i najbliższego otoczenia. Wprowadza maluchy w niezwykły świat muzyki wydobywając z nich naturalną radość i muzykalność. Stara się tworzyć przyjazną i ciepłą atmosferę, tak aby każde dziecko czuło się bezpieczne i szczęśliwe.

Ciocia Martynka – posiada wykształcenie wyższe pedagogiczne. Jest pedagogiem z wykształcenia i zamiłowania – praca i kontakt z dziećmi dają jej ogromną radość i satysfakcje. Jest spokojną, cierpliwą osobą w jej rękach każdy maluszek będzie otoczony troskliwą opieką. W swoich działaniach dydaktyczno – wychowawczych kieruje się zawsze dobrem dziecka. Chętnie organizuję dla dzieci zajęcia i zabawy ruchowe. Jest otwarta na wykorzystanie nowych metod pracy, które mają na uwadze wszechstronny rozwój dziecka.

Ciocia Karolina  – wspomaga opiekunki, z ogromnym zapałem i wielką starannością dba o czystość i porządek, aby maluszki w każdym kącie miały czyściutko.

Nasza przestrzeń

Dzieci przebywające w Sekcji korzystają z pomieszczeń:

 • trzech bawialni – dla każdej grupy wiekowej, wyposażonych w zabawki, kąciki tematyczne, sprzęt muzyczny ,
 • szatni dla oddziału I i szatni dla oddziału II i III,
 • trzech jadalni – wyposażonych w sprzęty dostosowane do wieku,
 • trzech łazienek dostosowanych dla małych dzieci.

Wyposażenie Sekcji to mebelki, zabawki oraz sprzęty wspomagające prawidłowy i wszechstronny rozwój dziecka, posiadające niezbędne certyfikaty i atesty. Wnętrze zostało dopasowane do wymagań przeciwpożarowych i higienicznych Sanepidu oraz BHP, bo bezpieczeństwo naszych Maluszków stawiamy na pierwszym miejscu.

Żywienie

Karmienie to indywidualna sprawa każdego dziecka. Są dzieci, które lubią jeść często, są też niejadki. Naszym maluszkom zapewniamy 4 posiłki dziennie: śniadanie, II śniadanie, obiad, zupa i podwieczorek.

Dla najmłodszych dzieci dieta jest odpowiednio dostosowana do ich wieku. Otrzymują one m.in. mleko modyfikowane typu Nan lub Bebiko (jeśli dziecko spożywa inny rodzaj mleka, rodzic powinien dostarczyć je w zakresie indywidualnym), gotowe kaszki mleczne lub bezmleczne, kleiki, przeciery owocowe oraz soczki typu Bobofrut, herbatki BoboVita, a na obiad lekkostrawne miksy (gotowane warzywa, ziemniaki, ryż oraz mięso).

Nieco starsze maluchy próbują różnorodnych dań. Prawidłowo zbilansowana dieta dziecka ma istotny wpływ na jego zdrowie oraz kondycję w życiu dorosłym. Nasze posiłki są urozmaicone, a w każdym posiłku staramy się wprowadzać produkty z różnych grup, pozbawione nadmiaru tłuszczów, cukru oraz soli.
Wszystkie posiłki przygotowujemy we własnej kuchni, z najwyższej jakości produktów.

Mamy super kucharki, które gotują smacznie i zdrowo. Specjalnie dla naszych maluszków przygotowywane są świeże pasty do pieczywa, jogurty i serki owocowe oraz pieczone domowe ciasta. Gotujemy kompoty i preferujemy picie wody mineralnej. Posiadamy pozytywną opinię sanitarno-epidemiologiczną.

Dzieci wspólnie spożywają posiłki, co jest okazją do ćwiczenia zachowywania się przy stole. Działamy ściśle według wskazówek rodziców w kwestii namawiania, nakłaniania dzieci do jedzenia. U nas posiłki nie są limitowane a dzieci jedzą tyle, ile chcą zjeść. Zawsze mogą poprosić o dokładkę.