Praca w DDP

Nabór na stanowisko opiekun

12 grudnia 2017

Informacja o wolnym stanowisku pracy

STANOWISKO: OPIEKUN w Dziale Opieki nad Chorymi w Domu

– zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w wymiarze 1 etatu

Wymagania dla kandydatów:

-wykształcenie min. średnie,

-stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,

-znajomość zagadnień związanych z opieką nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi

-samodzielność w działaniu,

-doświadczenie w zawodzie opiekuna osób starszych, opiekunki środowiskowej, opiekuna medycznego itp.

-znajomość topografii miasta Oświęcim

-zdyscyplinowanie i pracowitość,

-dobra organizacja pracy.

Dokumenty wymagane od kandydatów:

  1. curriculum vitae
  2. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Dokumenty aplikacyjne prosimy składać w sekretariacie Dziennego Domu Pomocy w Oświęcimiu, 32-600 Oświęcim, ul. Czecha 8.

– telefon kontaktowy 33 8411781 lub 783 434 107.