Aktualności

Informacja dla rodziców – zmiany organizacyjne w Sekcji Md

6 lipca 2020

INFORMACJA DLA RODZICÓW

Szanowni Państwo,

Rada Miasta Oświęcim podjęła uchwałę o powołaniu od września 2020r. Miejskiego Żłobka nr 1.

Oznacza to, że Sekcja Opieki nad Małymi Dziećmi funkcjonująca w ramach Dziennego Domu Pomocy przekształci się w samodzielną jednostkę.

W związku ze zmianami organizacyjnymi sekcja w miesiącu sierpniu będzie nieczynna.

Rodzicom dzieci kontynuujących pobyt zapewniona zostanie ciągłość działań, a lista dzieci zakwalifikowanych w ramach prowadzonej rekrutacji na rok opiekuńczy 2020/2021 jest nadal aktualna.

Do przyznania prawa pobytu w żłobku nie będzie konieczności prowadzenia postępowania przez pracowników socjalnych z ośrodka pomocy społecznej, jak również dokumentowania przez rodziny korzystające ze żłobka swojej sytuacji majątkowej.

Opłata stała za żłobek będzie ujednolicona dla wszystkich. Zgodnie z uchwałą Rady Miasta będzie ona wynosić 15 % minimalnego wynagrodzenia miesięcznego za pracę, tj. aktualnie 390,00 zł. miesięcznie.

W miesiącu sierpniu będzie się z Państwem kontaktował dyrektor Żłobka w celu zawarcia umów.

Prosimy o wcześniejsze przygotowanie zaświadczeń z zakładów pracy potwierdzających Państwa zatrudnienie oraz kserokopii książeczki szczepień dzieci.

Kontakt telefoniczny w razie pytań lub wątpliwości: 669 911 569.