Dla Małych Dzieci
Pobyt w ośrodku

Sekcja Opieki nad Małymi Dziećmi świadczy opiekę nad 62 dziećmi z terenu miasta Oświęcim do 3 roku życia.

Sekcja współpracuje również z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w zakresie działań logopedycznych i psychologicznych.

W trakcie pobytu dzieci mają zapewnione 4 posiłki dziennie: śniadanie, II śniadanie, obiad, podwieczorek, uwzględniające obowiązujace normy żywieniowe. Więcej

Dla Osób Starszych
Pobyt w ośrodku

Sekcja Opieki nad Osobami Starszymi zapewnia dzienne wsparcie i aktywizację osób starszych z terenu miasta Oświęcim , w tym niepełnosprawnych, których minimalny wiek wynosi dla kobiet- 60 lat, dla mężczyzn -65 lat.

W trakcie pobytu osoby starsze mają zapewnione 2 posiłki dziennie: śniadanie i obiad, uwzględniające obowiązujace normy żywieniowe. Więcej

Usługi Opiekuńcze i Specjalistyczne
W miejscu zamieszkania

Sekcja Opieki nad Chorymi w Domu świadczy usługi opiekuńcze samotnym osobom chorym, starszym i niepełnosprawnym wymagającym pomocy innych osób, w miejscu ich zamieszkania. Usługi świadczone są również osobom zamieszkującym z rodziną, która nie jest w stanie zapewnić im pomocy z uwagi na wykonywanie pracy zarobkowej, wiek, chorobę. Więcej

Wieści z DDP

Informacja dla rodziców – zmiany organizacyjne w Sekcji Md

INFORMACJA DLA RODZICÓW Szanowni Państwo, Rada Miasta Oświęcim podjęła uchwałę o powołaniu od września 2020r. Miejskiego Żłobka nr 1. Oznacza to, że Sekcja Opieki nad Małymi Dziećmi funkcjonująca w ramach Dziennego Domu Pomocy przekształci się w samodzielną jednostkę. W związku ze zmianami organizacyjnymi sekcja w miesiącu sierpniu będzie nieczynna. Rodzicom dzieci kontynuujących pobyt zapewniona zostanie ciągłość działań, a lista dzieci zakwalifikowanych w ramach prowadzonej rekrutacji na rok opiekuńczy 2020/2021 jest nadal aktualna. Do przyznania prawa pobytu w żłobku nie będzie konieczności prowadzenia postępowania przez pracowników socjalnych z ośrodka pomocy społecznej…

więcej

Zapytanie ofertowe na dowóz seniorów do placówki

W załączeniu zapytanie ofertowe na dowóz seniorów do ośrodka w miesiącu czerwcu, w ramach realizowanego projektu ze środków Unii Europejskiej „Zwiększenie dostępności i jakości oferty pomocy dla osób starszych poprzez rozwój działań oraz adaptację i dostosowanie infrastruktury  Dziennego Domu Pomocy w Oświęcimiu.” Załączniki Zapytanie ofertowe dowóz2020b Rozmiar pliku: 177 KB OFEERTA dowóz 2020 Rozmiar pliku: 169 KB…

więcej

Komunikat – wznowienie działalności sekcji MD

Drodzy Rodzice, od 11 maja wznawiamy realizację usług w Sekcji Opieki nad Małymi Dziećmi. Aktualna sytuacja epidemiczna wymaga od nas zmiany w dotychczasowym funkcjonowaniu i konieczność dostosowania się do wytycznych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego. Bezpieczeństwo dzieci i naszych pracowników jest dla nas priorytetem. Bądźmy odpowiedzialni wzajemnie za siebie! Liczymy na to, że z Państwa pomocą uda nam się przetrwać ten trudny czas i jednocześnie zapewnić maluchom fachową opiekę na czas pracy zawodowej rodziców. Bardzo prosimy Państwa o zapoznanie się z nowymi procedurami i zasadami…

więcej

Stowarzyszenie Pokolenia

Stowarzyszenie Pokolenia

Stowarzyszenie „Pokolenia” założone zostało w 2005 roku. Głównym zadaniem naszej organizacji jest wspieranie zadań realizowanych przez Dzienny Dom Pomocy w Oświęcimiu, czyli ośrodek wsparcia działający na rzecz osób starszych i małych dzieci. Cele jakie postawiło sobie Stowarzyszenie w Statucie ukierunkowane są na wspólne dobro społeczności lokalnej. Nasza działalność opiera się na kontakcie ze środowiskiem i w tym zakresie szukamy różnorodnych form współpracy, między innym poprzez międzypokoleniową integrację osób starszych z młodszymi pokoleniami. Ludzi starszych i osoby niepełnosprawne staramy się angażować w życie społeczne miasta, propagujemy i rozwijamy działania, sprzyjające poszanowaniu osób w podeszłym wieku, w tym również osób niepełnosprawnych. Więcej...

„Zwiększenie dostępności i jakości oferty pomocy dla osób starszych poprzez rozwój działań oraz adaptację i dostosowanie infrastruktury Dziennego Domu Pomocy w Oświęcimiu”

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020

EU Banner