Dla Małych Dzieci
Pobyt w ośrodku

Sekcja Opieki nad Małymi Dziećmi świadczy opiekę nad 58 dziećmi z terenu miasta Oświęcim od 4 miesiąca do 3 roku życia.

Sekcja współpracuje również z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w zakresie działań logopedycznych i psychologicznych.

W trakcie pobytu dzieci mają zapewnione 4 posiłki dziennie: śniadanie, II śniadanie, obiad, podwieczorek, uwzględniające obowiązujace normy żywieniowe. Więcej

Dla Osób Starszych
Pobyt w ośrodku

Sekcja Opieki nad Osobami Starszymi zapewnia dzienne wsparcie i aktywizację osób starszych z terenu miasta Oświęcim , w tym niepełnosprawnych, których minimalny wiek wynosi dla kobiet- 60 lat, dla mężczyzn -65 lat.

W trakcie pobytu osoby starsze mają zapewnione 2 posiłki dziennie: śniadanie i obiad, uwzględniające obowiązujace normy żywieniowe. Więcej

Usługi Opiekuńcze i Specjalistyczne
W miejscu zamieszkania

Sekcja Opieki nad Chorymi w Domu świadczy usługi opiekuńcze samotnym osobom chorym, starszym i niepełnosprawnym wymagającym pomocy innych osób, w miejscu ich zamieszkania. Usługi świadczone są również osobom zamieszkującym z rodziną, która nie jest w stanie zapewnić im pomocy z uwagi na wykonywanie pracy zarobkowej, wiek, chorobę. Więcej

Wieści z DDP

DZIEŃ STRAŻAKA

Dzisiaj do Naszego Żłobka przyjechali niezwykli goście – Strażacy z Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Oświęcimiu. Panowie Strażacy opowiedzieli nam na czym polega ich praca oraz pokazali jak ubiera się prawdziwy Strażak. Dzieci z zainteresowaniem  słuchały opowieści, a także miały okazje poczuć się jak Mali Strażacy – przymierzali mundury, hełmy . Najodważniejsi żłobkowicze pomagali naszym Gościom rozłożyć strażacki wąż. Wspólna zabawa trwała bez końca i wszyscy razem tańczyliśmy do piosenek o tematyce strażackiej. Razem z naszymi Gośćmi uczyliśmy się jak wygląda ,,Dzień z życia Strażaka’’ podczas aktywnego słuchania  muzyki G. […]

więcej

DZIEŃ FLAGI

2 maja jak co roku obchodzić będziemy święto Flagi Narodowej. Z tej okazji w naszym żłobku odbyły się zajęcia, w trakcie których dzieci poznawały barwy i symbole narodowe. Aby dzieciakom bardziej przybliżyć ta niełatwą tematykę w Sekcji MD odbyła się projekcja filmu animowanego pt.”Symbole narodowe.” Maluchy w dużym skupieniu wysłuchały i odśpiewały Mazurka Dąbrowskiego machając przy tym flagami. Dzieciom w tym dniu towarzyszyła muzyka i tańce narodowe – dzieci zatańczyły m.in. Poloneza i Krakowiaka a na zajęciach artystycznych zmierzyły się z pomalowaniem polskiej flagi.Maluchy wzięły też udział w lekcji geografii […]

więcej

REKRUTACJA

LISTA DZIECI ZAKWALIFIKOWANYCH DO SEKCJI OPIEKI NAD MAŁYMI DZIEĆMI DZIENNEGO DOMU POMOCY W OŚWIĘCIMIU W ROKU OPIEKUŃCZYM 2019/2020 Załączniki Dokument (1) Rozmiar pliku: 376 KB Dokument (2) Rozmiar pliku: 375 KB

więcej

Stowarzyszenie Pokolenia

Stowarzyszenie Pokolenia

Stowarzyszenie „Pokolenia” założone zostało w 2005 roku. Głównym zadaniem naszej organizacji jest wspieranie zadań realizowanych przez Dzienny Dom Pomocy w Oświęcimiu, czyli ośrodek wsparcia działający na rzecz osób starszych i małych dzieci. Cele jakie postawiło sobie Stowarzyszenie w Statucie ukierunkowane są na wspólne dobro społeczności lokalnej. Nasza działalność opiera się na kontakcie ze środowiskiem i w tym zakresie szukamy różnorodnych form współpracy, między innym poprzez międzypokoleniową integrację osób starszych z młodszymi pokoleniami. Ludzi starszych i osoby niepełnosprawne staramy się angażować w życie społeczne miasta, propagujemy i rozwijamy działania, sprzyjające poszanowaniu osób w podeszłym wieku, w tym również osób niepełnosprawnych. Więcej...

„Zwiększenie dostępności i jakości oferty pomocy dla osób starszych poprzez rozwój działań oraz adaptację i dostosowanie infrastruktury Dziennego Domu Pomocy w Oświęcimiu”

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020

EU Banner