Ogólne
Ogólne

DZIENNY DOM POMOCY W OŚWIĘCIMIU
ul. Czecha 8
32-600 Oświęcim

Adres e-mail:

 •   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Telefony: 33/841-17-81; 33/841-17-80

 • sekretariat wewn. 21

 • kadry wewn. 26

 • księgowość wewn. 30

 • sekcja opieki nad osobami starszymi wewn.22

 • sekcja opieki nad chorymi w domu  wewn. 23

  sekcja opieki nad małymi dziećmi :

 • kierownik sekcji MD wewn. 31

 • oddział I - RYBKI– dzieci od 4 m-ca do 18 m-ca życia wewn. 32

 • oddział II - RACZKI – dzieci od 18 m-ca do 24 m-ca życia  wewn. 33

 • oddział III- ŻABKI – dzieci od 24 m-ca do 36 m-ca życia wewn. 34    

Tel. komórkowe:

 • 783 434 107 - sekretariat

 • 781 322 162 - kierownik sekcji opieki nad osobami starszymi
 • 667 608 868 - koordynator sekcji opieki nad chorymi w domu

 • 785 360 718 - dyrektor

Fax: 33/841-17-81 wewn. 25

Wszelkich informacji o warunkach przyjęcia do DDP oraz funkcjonowaniu naszej placówki udzielamy osobom zainteresowanym i ich rodzinom, od poniedziałku do piątku w godz. 7 -15, we wtorki do godz. 17.00

 

 

I. Struktura organizacyjna Dziennego Domu Pomocy  w Oświęcimiu:

Dyrektor
: Agata Lorek

Główny księgowy: Lidia Fijał

1. Sekcja opieki nad Osobami Starszymi (OS):  
Kierownik Sekcji: Joanna Saternus

2. Sekcja opieki nad Małymi Dziećmi (MD):         
Kierownik Sekcji: Urszula Herok-Musialik

3. Sekcja opieki nad Chorymi w Domu (CD):       
Kierownik Sekcji: Joanna Saternus

Koordynator usług opiekuńczych: Barbara Krzemień

4. Kadry i Administracja (KA):
Kierownik: Małgorzata Lalik

II. Sekcja Opieki nad Osobami Starszymi (OS)

Sekcja Opieki nad Osobami Starszymi przeznaczona jest dla osób starszych, w tym niepełnosprawnych.

Limit miejsc w Sekcji OS wynosi 65 uczestników.

Pobyt wraz z zakresem usług Sekcji przyznawany jest w wymiarze od 1 do 5 dni w tygodni, z uwzględnieniem potrzeb Uczestnika oraz możliwości organizacyjnych ośrodka.

Zadaniem Sekcji Opieki nad Osobami Starszymi jest zapewnienie wsparcia i opieki osobom starszym polegające  w szczególności na :

 1. przeciwdziałaniu samotności osób starszych,
 2. organizacji i aktywizacji życia,
 3. zaspokajaniu potrzeb rekreacyjno-kulturalnych,
 4. organizacji zajęć w ramach terapii zajęciowej, służących utrzymaniu sprawności psychofizycznej,
 5. działalności rehabilitacyjnej
 6. podstawowych świadczeniach opiekuńczych;
 7. konsultacjach, doradztwu i wsparciu dla rodzin osób starszych,
 8. współpracy z innymi instytucjami, organizacjami działającymi na rzecz ludzi starszych oraz środowiskiem lokalnym.

Personel Sekcji OS stanowią:

 1. terapeuci/instruktorzy terapii zajęciowej
 2. opiekunowie
 3. fizjoterapeuci
 4. psycholog

III. Sekcja Opieki nad Małymi Dziećmi (MD)

Sekcja Opieki nad Małymi Dziećmi jest przeznaczona dla dzieci, od 4 miesiąca życia do 3 lat.
Limit miejsc w Sekcji MD wynosi 58 dzieci

Zadaniem Sekcji Opieki nad Małymi Dziećmi jest zapewnienie opieki małym dzieciom, polegające w szczególności na:

 1. organizacji  pobytu dzieci wraz ze świadczeniem usług bytowo-opiekuńczych,
 2. zaspokajaniu potrzeb higienicznych,
 3. nauce wykonywania podstawowych czynności życiowych,
 4. zaspokajaniu potrzeb rekreacyjno-kulturalnych,
 5. organizacji zajęć dydaktycznych, muzycznych, manualnych, ruchowych i innych,
 6. konsultacjach, doradztwu i wsparciu dla rodziców/opiekunów  dzieci

Personel Sekcji MD stanowią:

 1. opiekunki dziecięce
 2. opiekunki
 3. pielęgniarki
 4. logopeda

IV. Sekcja Opieki nad Chorymi w Domu (CD)

Sekcja Opieki nad nad Chorymi w Domu świadczy usługi dla starszych, chorych i niepełnosprawnych mieszkańców miasta Oświęcim.

Zadaniem Sekcji Opieki nad Chorymi w Domu jest świadczenie usług opiekuńczych i  specjalistycznych w  miejscu zamieszkania,polegające w szczególności na:

 1. wykonywaniu podstawowych czynności pielęgnacyjnych i opiekuńczych
 2. pomocy w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych i utrzymaniu higieny osobistej,
 3. wykonywaniu czynności gospodarczych w miejscu zamieszkania,
 4. świadczeniu usług z zakresu rehabilitacji fizycznej,

Personel Sekcji CD stanowią opiekunki środowiskowe/opiekunowie medyczni/opiekunki.

 

Specjalistyczne usługi opiekuńcze rehabilitacyjne w miejscu zamieszkania wykonuje fizjoterapeuta.

bip Oswiecim
©2018 Dzienny Dom Pomocy w Oświęcimiu