Praca w DDP

Nabór na stanowisko kierowca/robotnik gospodarczy

24 lutego 2018

Informacja o wolnym stanowisku pracy

STANOWISKO: ROBOTNIK GOSPODARCZY/KIEROWCA SAMOCHODU OSOBOWEGO

zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w wymiarze 3/4 etatu

w okresie 07.03.-31.05.2018r.

Wymagania dla kandydatów:

-wykształcenie min.zawodowe,

-stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,

-wysokie umiejętności w zakresie prac remontowych, napraw i konserwacji sprzętów, maszyn i urządzeń,

-umiejętności w zakresie wykonywania prac gospodarczo-ogrodniczych ,

-zdyscyplinowanie i pracowitość,

-dobra organizacja pracy,

-samodzielność w działaniu

-prawo jazdy kat. B

-doświadczenie zawodowe.

Dokumenty wymagane od kandydatów:

  1. list motywacyjny
  2. curriculum vitae
  3. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Dokumenty aplikacyjne prosimy składać w sekretariacie Dziennego Domu Pomocy w Oświęcimiu, 32-600 Oświęcim, ul. Czecha 8.

– telefon kontaktowy 33 8411781 lub 783 434 107.