Praca w DDP

11 grudnia 2017Nabór – prowadzenie grupy wsparcia 2018

ZAPYTANIE OFERTOWE NA PROWADZENIE GRUPY WSPARCIA DLA OPIEKUNÓW OSÓB NIESAMODZIELNYCH w ramach projektu „Zwiększenie dostępności i jakości oferty pomocy dla osób starszych poprzez rozwój działań oraz adaptację i dostosowanie infrastruktury Dziennego Domu Pomocy w Oświęcimiu.” nr RPMP.09.02.03-IP.01-12044/16 1.Zamaw 2.Nazwa projektu:Zwiększenie dostępności i jakości oferty pomocy dla osób starszych poprzez rozwój działań oraz adaptację i dostosowanie infrastruktury Dziennego Domu Pomocy w Oświęcimiu.” 3.Numer projektu: 4.Okres realizacji projektu: 3.07.2017 – 30.06.2020 5.Miejsce realizacji zamówienia: Dzienny Dom Pomocy ul. Czecha 8, 32 – 600 Oświęcim 6.Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.12.12.00-5 specjalistyczne usługi medyczne […]

więcej

1 grudnia 2017Nabór- muzykoterapeuta 2018

ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYBÓR MUZYKOTERAPEUTY w ramach projektu „Zwiększenie dostępności i jakości oferty pomocy dla osób starszych poprzez rozwój działań oraz adaptację i dostosowanie infrastruktury Dziennego Domu Pomocy w Oświęcimiu.” nr RPMP.09.02.03-IP.01-12044/16 1.Zamawiający: Dzienny Dom Pomocy Oświęcim, ul. Czecha 8, 32 – 600 Oświęcim   2. Nazwa projektu:Zwiększenie dostępności i jakości oferty pomocy dla osób starszych poprzez rozwój działań oraz adaptację i dostosowanie infrastruktury Dziennego Domu Pomocy w Oświęcimiu.” 3. Numer projektu: RPMP.09.02.03-IP.01-12044/16 4. Okres realizacji projektu: 3.07.2017 – 30.06.2020 5.Tryb wyboru wykonawcy usługi: rozeznanie rynku 6. Miejsce realizacji zamówienia: […]

więcej

26 sierpnia 2017Nabór na stanowisko opiekun

Informacja o wolnym stanowisku pracy STANOWISKO: OPIEKUN w Dziale Opieki nad Chorymi w Domu – zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w wymiarze 1 etatu Wymagania dla kandydatów: -wykształcenie min. średnie, -stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku, -znajomość zagadnień związanych z opieką nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi -samodzielność w działaniu, -doświadczenie w zawodzie opiekuna osób starszych, opiekunki środowiskowej, opiekuna medycznego itp. -znajomość topografii miasta Oświęcim -zdyscyplinowanie i pracowitość, -dobra organizacja pracy. Dokumenty wymagane od kandydatów: curriculum vitae oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji. Dokumenty […]

więcej

14 lipca 2017Nabór personelu do projektu

Dyrektor Dziennego Domu Pomocy w Oświęcimiu ogłasza nabór personelu do projektu „Zwiększenie dostępności i jakości oferty pomocy dla osób starszych poprzez rozwój działań oraz adaptację i dostosowanie infrastruktury Dziennego Domu Pomocy w Oświęcimiu” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 Terapeuta Wymagania dla kandydatów: – wykształcenie min. średnie o profilu ogólnym lub zawodowym umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku terapeuty zajęciowego – stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku, – znajomość zagadnień związanych z organizowaniem i prowadzeniem indywidualnej i grupowej terapii zajęciowej, – doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku, […]

więcej

3 lipca 2017Nabór – muzykoterapeuta

ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYBÓR MUZYKOTERAPEUTY w ramach projektu  „Zwiększenie dostępności i jakości oferty pomocy dla osób starszych poprzez rozwój działań oraz adaptację i dostosowanie infrastruktury Dziennego Domu Pomocy w Oświęcimiu.” nr RPMP.09.02.03-IP.01-12044/16 Zamawiający: Dzienny Dom Pomocy Oświęcim, ul. Czecha 8, 32 – 600 Oświęcim Nazwa projektu: Zwiększenie dostępności i jakości oferty pomocy dla osób starszych poprzez rozwój działań oraz adaptację i dostosowanie infrastruktury Dziennego Domu Pomocy w Oświęcimiu.” Numer projektu: RPMP.09.02.03-IP.01-12044/16 Okres realizacji projektu: 3.07.2017 – 30.06.2020 Tryb wyboru wykonawcy usługi: zasada udokumentowania rozeznania rynku poprzez wysyłkę zapytań ofertowych do […]

więcej

14 listopada 2016Nabór na stanowisko- terapeuta zajęciowy

Informacja o wolnym stanowisku pracy STANOWISKO: TERAPEUTA ZAJĘCIOWY zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w wymiarze 1 etatu Wymagania dla kandydatów: wykształcenie min. średnie o profilu ogólnym lub zawodowym umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku terapeuty zajęciowego stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku, znajomość zagadnień związanych z organizowaniem i prowadzeniem indywidualnej i grupowej terapii zajęciowej, doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku, samodzielność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole zdyscyplinowanie i pracowitość, dobra organizacja pracy. Dokumenty wymagane od kandydatów: list motywacyjny curriculum vitae oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do […]

więcej

9 listopada 2016Nabór na stanowisko opiekun

Informacja o wolnym stanowisku pracy STANOWISKO: OPIEKUN w Dziale Opieki nad Chorymi w Domu zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w wymiarze 1 etatu Wymagania dla kandydatów: wykształcenie min. średnie, stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku, znajomość zagadnień związanych z opieką nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi samodzielność w działaniu, doświadczenie w zawodzie opiekuna osób starszych, opiekunki środowiskowej, opiekuna medycznego itp. znajomość topografii miasta Oświęcim zdyscyplinowanie i pracowitość, dobra organizacja pracy. Dokumenty wymagane od kandydatów: curriculum vitae oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji. Dokumenty aplikacyjne […]

więcej