Aktualności - Osoby Starsze
Aktualności - Osoby Starsze
Czytaj więcej...27 marca grupa przedszkolaków z Miejskiego Przedszkola nr 14 w Oświęcimiu przedstawiła w naszym ośrodku swój występ artystyczny tematycznie związany z wiosną, który spotkał się z ogromnym uznaniem ze strony naszych Seniorów i został nagrodzony ogromnymi brawami. Czytaj więcej...Następnie dzieci wspólnie z uczestnikami DDP na zajęciach terapii plastycznej wykonywały prace z gliny. Spotkanie miało na celu integrację osób starszych z przedszkolakami, pozwoliło na bliższe wzajemne poznanie się Seniorów z najmłodszym pokoleniem.


Czytaj więcej...Jak co roku, w miesiącu styczniu odbyły, się wybory do wspólnoty samorządowej naszego ośrodka. Po przeprowadzeniu tajnego głosowania, a następnie skrzętnego podliczenia głosów, wybrano Radę Domu na rok 2009 w następującym składzie:

Przewodniczący – Jan Szczepańczyk
Z-ca Przewodniczącego- Stanisław Skałacki
Sekretarz – Kazimiera Kozaczek
Skarbnik – Franciszek Świokło
Czytaj więcej...

Zadaniem Rady Domu jest współpraca z personelem ośrodka, działalność na rzecz wspólnoty uczestników oraz jej reprezentowanie. Nowej Radzie, której zaufali Seniorzy naszego domu składamy gratulacje oraz życzenia dobrych wyników w realizacji tego zaszczytnego zadania.
bip Oswiecim
©2018 Dzienny Dom Pomocy w Oświęcimiu