Aktualności - Małe Dzieci

Drodzy Rodzice,

od miesiąca marca rozpoczynamy rektutację na nowy rok opiekuńczy.  Regulamin Rekrutacji, a w nim wszystkie zasady i  harmonogram dostepny jest w zakładce "dla rodziców- rekrutacja". W zakładce "do pobrania" są już także dostępne nowe wzory wniosków o przyjęcie dziecka do placówki. Wnioski otrzymać można również w sekretariacie DDP.

Najważniejsze informacje:

- Przyjmowanie „Wniosków o przyjęcie dziecka do Sekcji Opieki nad Małymi Dziećmi” na  wolne miejsca w siedzibie DDP w Oświęcimiu – sekretariat - od 15 marca 2018r. od godz. 6.00


- Wnioski o przyjęcie dziecka wysłane drogą elektroniczną w pierwszym dniu rekrutacji będą rejestrowane po zapisach dokonanych osobiście.

- Do pobytu w Sekcji zostają zakwalifikowane osoby z najwyższą liczbą punktów, a w przypadku równej liczby punktów wg kolejności zgłoszeń. Podczas kwalifikacji na wolne miejsca uwzględniany będzie również wiek dziecka i limity miejsc w poszczególnych oddziałach. (zasady punktacji i kryteria w regulaminie rekrutacji )

- Informujemy, iż w roku opiekuńczym 2018/2019 na terenie ośrodka (ogród) prowadzone będą prace budowlane związane z rozbudową instytucji, w związku z czym mogą występować uciążliwości i utrudnienia w bieżącym funkcjonowaniu.

bip Oswiecim
©2018 Dzienny Dom Pomocy w Oświęcimiu