Dla Małych Dzieci
Pobyt w ośrodku

Sekcja Opieki nad Małymi Dziećmi świadczy opiekę nad 58 dziećmi z terenu miasta Oświęcim od 4 miesiąca do 3 roku życia.

Sekcja współpracuje również z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w zakresie działań logopedycznych i psychologicznych.

W trakcie pobytu dzieci mają zapewnione 4 posiłki dziennie: śniadanie, II śniadanie, obiad, podwieczorek, uwzględniające obowiązujace normy żywieniowe. Więcej

Dla Osób Starszych
Pobyt w ośrodku

Sekcja Opieki nad Osobami Starszymi zapewnia dzienne wsparcie i aktywizację osób starszych z terenu miasta Oświęcim , w tym niepełnosprawnych, których minimalny wiek wynosi dla kobiet- 60 lat, dla mężczyzn -65 lat.

W trakcie pobytu osoby starsze mają zapewnione 2 posiłki dziennie: śniadanie i obiad, uwzględniające obowiązujace normy żywieniowe. Więcej

Usługi Opiekuńcze i Specjalistyczne
W miejscu zamieszkania

Sekcja Opieki nad Chorymi w Domu świadczy usługi opiekuńcze samotnym osobom chorym, starszym i niepełnosprawnym wymagającym pomocy innych osób, w miejscu ich zamieszkania. Usługi świadczone są również osobom zamieszkującym z rodziną, która nie jest w stanie zapewnić im pomocy z uwagi na wykonywanie pracy zarobkowej, wiek, chorobę. Więcej

Wieści z DDP

HOŁ HOŁ HOŁ CZYLI MIKOŁAJKI W DDP

Czy duży, czy mały – każdy chce wierzyć w Świętego Mikołaja. Tydzień mikołajkowy rozpoczęliśmy od przypomnienia sobie tradycji obchodzenia tego święta w różnych krajach. Sinterklass w Holandii, La Befana we Włoszech, czy Frau Berta w Niemczech to odpowiednik naszego św. Mikołaja. W dniu 6 grudnia najbardziej wyczekiwany gość odwiedził naszych podopiecznych i wręczył im prezenty. Nie zabrakło też pamiątkowych zdjęć z Mikołajem. W tygodniu mikołajkowym ciekawym wydarzeniem był też wyjazd seniorów do Krakowa na występ o tematyce świątecznej. Odbyło się także mikołajkowe spotkanie międzypokoleniowe z dziećmi ze Szkoły Podstawowej nr […]

więcej

ANDRZEJKI I KATARZYNKI

Jak co roku wspominaliśmy tradycje związane ze zwyczajami andrzejkowymi i „Katarzynkami”. W Polsce tradycyjnie obchodzi się Andrzejki w nocy 29 listopada, ponieważ jest to ostatnia noc przed Adwentem, czyli ostatni dzień roku liturgicznego. Ta noc przeznaczona jest na wróżby matrymonialne dla dziewcząt. Podobna okazja wróżb dla mężczyzn to „Katarzynki”, czyli dzień św. Katarzyny. W ramach treningu pamięci wyszukiwaliśmy i zgadywaliśmy nazwiska słynnych osób noszących imiona – Katarzyna i Andrzej. Ponadto przypomnieliśmy tradycyjne wróżby, takie jak: wróżenie z kubków, butów, lanie wosku, kulki z chleba, wiechetki, czy lustro. Na zakończenie sprawdziliśmy, […]

więcej

WE LEARN ENGLISH

Kolejny raz uczestnicy podjęli naukę języka angielskiego. Pomogły nam w tym różne ciekawe materiały edukacyjne i zabawy w języku angielskim. Tablety, kolorowe maty i piłki pomogły w zapamiętywaniu nowych słówek. Oczywiście nie zabrakło powtórki materiału. Lekcja na wesoło bardzo przypadła do gustu osobom, które bały się przyjść na zajęcia i myślały, że lepszym wyjściem będzie pójście na wagary. Obok języka angielskiego spontanicznie pojawił się język rosyjski. Uczestnicy ze śpiewem na ustach przypomnieli sobie pieśni i wiersze w tym właśnie języku, który jest im bliższy i przypomina lata ich młodości. Kolejny […]

więcej

Stowarzyszenie Pokolenia

Stowarzyszenie Pokolenia

Stowarzyszenie „Pokolenia” założone zostało w 2005 roku. Głównym zadaniem naszej organizacji jest wspieranie zadań realizowanych przez Dzienny Dom Pomocy w Oświęcimiu, czyli ośrodek wsparcia działający na rzecz osób starszych i małych dzieci. Cele jakie postawiło sobie Stowarzyszenie w Statucie ukierunkowane są na wspólne dobro społeczności lokalnej. Nasza działalność opiera się na kontakcie ze środowiskiem i w tym zakresie szukamy różnorodnych form współpracy, między innym poprzez międzypokoleniową integrację osób starszych z młodszymi pokoleniami. Ludzi starszych i osoby niepełnosprawne staramy się angażować w życie społeczne miasta, propagujemy i rozwijamy działania, sprzyjające poszanowaniu osób w podeszłym wieku, w tym również osób niepełnosprawnych. Więcej...

„Zwiększenie dostępności i jakości oferty pomocy dla osób starszych poprzez rozwój działań oraz adaptację i dostosowanie infrastruktury Dziennego Domu Pomocy w Oświęcimiu”

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020

EU Banner